‘พลังท้องถิ่นไท’ หนุนสุราก้าวหน้า ชี้ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ตามนโยบายพรรค

‘พลังท้องถิ่นไท’ ยัน หนุนร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ชี้ เป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามนโยบายพรรค

เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท แถลงกรณีกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. … หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ในวาระ 2-3 ว่า พรรคพลังท้องถิ่นไทยืนยันว่าจะสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับหลักการไปแล้ว โดยพรรคได้แสดงจุดยืนสนับสนุนมาตั้งแต่ต้น เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ได้มีการยื่นขอแก้ไขมาตรา 153 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุรา โดยได้มีการปลดล็อกในส่วนของข้อกำหนดและวิธีการต่างๆ ให้เอื้อต่อการผลิตสุราพื้นบ้าน ทั้งการผลิตเพื่อให้บริโภคและเพื่อการค้า โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติที่ไปกีดกันทางการค้าหรือก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

นายโกวิทย์กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีหลายฝ่ายกังวลว่าจะทำให้เกิดสุราพื้นบ้านที่ไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นและก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภคนั้น ในชั้นกรรมาธิการได้มีการคำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งตนได้แปรญัตติไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าสามารถกระทำได้ โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย และผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้า ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด และกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ขอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด แบบพหุภาคีที่มีความหลากหลายเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียน

“พรรคพลังท้องถิ่นไท จึงขอยืนยันว่าการแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุราพื้นบ้าน และการผลิตสุราเพื่อการค้าสำหรับชุมชนท้องถิ่น เป็นการเอื้อประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจฐานรากที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่พรรคพลังท้องถิ่นถือเป็นนโยบายสำคัญของพรรค จึงขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้” นายโกวิทย์กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image