“ปนัดดา”ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ช่วยสร้างรักสามัคคีตามพระราชปณิธาน”ในหลวง”

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 190 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน

โดย ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวในการบรรยายพิเศษความตอนหนึ่งว่า “ชาติบ้านเมืองในยามนี้ ถือเป็นห้วงเวลาในความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยทุกคน จำเป็นที่เราจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ข้าราชการต้องช่วยกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นกำลังอันสำคัญในวันข้างหน้า เราต้องร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดี ไม่แบ่งแยก ไม่ขัดแย้ง และช่วยกันดูแลสังคมไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุข สิ่งใดให้อภัยแก่กันได้ ขอจงให้อภัย ข้าราชการใหม่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุก้าวย่างสู่ความเป็นข้าราชการระดับกลางและระดับสูงต่อไป ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกมากมาย แต่ความแน่วแน่มั่นคง ซื่อตรง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีอัธยาศัยไมตรี ย่อมถือเป็นเข็มทิศที่จะนำพาตน พัฒนาตน สู่ความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มภาคภูมิ”
1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon