‘ประยุทธ์’-นายกฯเช็ก หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

‘ประยุทธ์’ หารือนายกฯเช็ก แนวทางความร่วมมือที่มีอยู่ และความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทั้งสองประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืนในอนาคต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงบรัสเซลส์) ที่อาคาร Europa กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือกับนายเป็ตร์ ฟียาลา (Mr.Petr Fiala) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ในช่วงการประชุมอาเซียน-อียู สมัยพิเศษ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยและเช็กมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน โดยจะครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในปี 2567 นายกรัฐมนตรีหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันกระชับความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พร้อมหวังว่าไทยและเช็กจะสามารถจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (Joint Commission on Economic Cooperation: JEC) ครั้งที่ 3 ได้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือที่มีอยู่ และความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ด้านนายกรัฐมนตรีเช็ก กล่าวยินดีที่ได้พบหารือกันในวันนี้ ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ และมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้หารือถึงความร่วมมือทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงความร่วมมือในกรอบพหุภาคีด้วย ไทยและเช็กถือได้ว่ามีความร่วมมือในหลายด้าน ซึ่งหวังว่าจะได้เพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพมากขึ้นอีกในอนาคต

Advertisement

จากนั้นผู้นำทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือที่สนใจร่วมกัน ประกอบด้วย การค้าการลงทุน ทั้งสองยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2564 สูงถึงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่า ทั้งสองฝ่ายต่างยังมีศักยภาพที่จะสามารถเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันได้อีกมาก โดยไทยหวังที่จะเพิ่มพูนการค้าและการลงทุน พร้อมกล่าวเชิญชวนนักลงทุนเช็กเข้ามาลงทุนใน EEC ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เรื่องการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรียินดีที่ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเช็ก โดยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากขึ้น ยินดีอำนวยความสะดวกดูแลนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งผู้นำทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะสามารถจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวได้ในปีหน้า เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้านความมั่นคง ผู้นำทั้งสองต่างยินดีที่ความร่วมมือทางทหารมีพลวัต โดยกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายมีการประสานงานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีที่เช็กได้ไปร่วมงาน Defence & Security 2022 ที่กรุงเทพฯ และเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมงาน International Defence and Security Technologies Fair (IDET Fair)

ความร่วมมือทางอวกาศ ไทยยินดีที่เช็กให้ความสำคัญกับความร่วมมือการทูตด้านอวกาศกับไทย (GISTDA) และได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาด้านอวกาศ “The benefits of the EU Space Program and 3SOS” ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการรับมือกับสภาวการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ด้านนายกรัฐมนตรีเช็กกล่าวว่า เช็กยินดีร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือทางอวกาศระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล ส่วนความร่วมมือพหุภาคี นายกรัฐมนตรีขอบคุณเช็กที่สนับสนุนไทยในกรอบ EU มาโดยตลอด จนนำมาสู่การลงนามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) ในการประชุม ASEAN-EU Commemorative Summit ครั้งนี้ นอกจากนี้ ไทยยังยินดีต่อการประกาศยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของ EU และการประกาศยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของเช็ก โดยไทยพร้อมร่วมมือกับเช็ก และ EU ในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเช็กได้กล่าวขอบคุณ โดยเช็กในฐานะเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2565) ก็พร้อมร่วมมือกับไทย เพื่อสร้างความพร้อมให้ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image