‘ศรีสุวรรณ’ ยื่นศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.ให้เพิกถอนประมูลวงโคจรดาวเทียม

“ศรีสุวรรณ” ยื่นศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.ให้เพิกถอนประมูลวงโคจรดาวเทียม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 66 ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาศาล ยื่นฟ้อง กสทช. เพื่อเพิกถอนผลการประมูลสิทธิการเข้าใช้งานวงโคจรดาวเทียมของชาติ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา และเพิกถอนประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยนายศรีสุวรรณระบุว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากวงโคจรดาวเทียมถือว่าเป็นสมบัติของชาติตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.60 ประกอบ ม.56 วรรคสอง ซึ่งระบุไว้ชัดว่า รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน แต่ กสทช.กลับนำวงโคจรดาวเทียมของชาติมาจัดประมูลและให้สิทธิแก่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทำให้ประเทศชาติมีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคง เพราะเอกชนสามารถนำดาวเทียมที่มีศักยภาพในการตรวจจับข้อมูล ความเคลื่อนไหวทางความมั่นคง หรือการจารกรรมข้อมูลขึ้นไปในวงโคจรดังกล่าวได้ โดยภาครัฐไม่สามารถล่วงรู้หรือเข้าถึงการกระทำของเอกชนได้ เท่าที่เอกชนจะเปิดให้รู้เท่านั้น

นอกจากนั้น ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 ยังให้อำนาจรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยที่จะนำสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมาบรรจุไว้ในแผนดังกล่าว ทำให้ กสทช.ย่ามใจที่จะออกกฎหมายภายในของหน่วยงานตนออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 2565 มาดำเนินการเอาสมบัติของชาติ เพื่อใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ไปประเคนให้ธุรกิจเอกชนในราคาถูกแสนถูกเพียงแค่ 806 ล้านเท่านั้น แต่ทว่าเอกชนทั้ง 2 รายที่ประมูลไปได้ สามารถไปสร้างกำไรได้นับแสนล้านตลอดอายุใบอนุญาต

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจำต้องนำความมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ 31 ต.ค.65 ที่ กสทช. ใช้อำนาจในการออกประกาศไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ม.56 วรรคสอง ประกอบ ม.60 วรรคหนึ่งเสีย รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนผลของการจัดประมูลวงโคจรดาวเทียมเมื่อวันที่ 15 ม.ค.66 ที่ผ่านมา โดยให้เป็น “โมฆะ” ไปทั้งหมดเสียด้วย

Advertisement

อนึ่งในการยื่นฟ้องในวันนี้ สมาคมได้มีคำขอให้ศาลเปิดไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาไว้ เพื่อสั่ง กสทช.ระงับการลงนามรับรองการประมูลให้กับเอกชนทั้ง 2 รายที่ชนะการประมูลด้วย นายศรีสุวรรณระบุในที่สุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image