วุฒิสภา เห็นชอบ ‘ศิลักษณ์ ปั้นน่วม’ ด้วยคะแนน 182 เสียง เป็น กก.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

วุฒิสภา เห็นชอบ ‘ศิลักษณ์ ปั้นน่วม’ ด้วยคะแนน 182 เสียง เป็นกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 12.30 น. ที่รัฐสภา การประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คือ น.ส.ศิลักษณ์ ปั้นน่วม หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญ (กมธ.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.อ.อู๊ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธาน กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยเป็นการพิจารณาและลงมติแบบลับ

หลังลงมติเสร็จสิ้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า น.ส.ศิลักษณ์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง 182 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ น.ส.ศิลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

จากนั้นที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการปิดประชุมสมัยวิสามัญ แห่งรัฐสภา พ.ศ.2566 และปิดประชุมในเวลา 13.56 น.

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image