สำนักงบ ประกาศใช้ กม.งบประมาณปี 66 เหตุ งบ’67 เสร็จไม่ทัน 1 ต.ค.นี้

สำนักงบ ประกาศใช้ กม.งบประมาณปี 66 เหตุกม.งบปี 67 เสร็จไม่ทัน 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สำนักงบประมาณ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญติงบประมาณ 2567 ประกาศใช้ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม:ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image