ผบ.ทอ.แต่งตั้ง 2 นายพล นำทีมโฆษกทัพฟ้า ปี’67 เน้นชี้แจงข้อเท็จจริงทันสถานการณ์

ผบ.ทอ.แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ ปี 2567 มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ เพื่อทำหน้าที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกองทัพอากาศไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโฆษกกองทัพอากาศ รองโฆษกกองทัพอากาศ และผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

  1. โฆษกกองทัพอากาศ 1 คน ได้แก่ พล.อ.อ.บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  2. รองโฆษกกองทัพอากาศ 2 คน พล.อ.ต.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

สำหรับผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ 6 คน ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, นาวาอากาศเอก สุรินท์นาท เจริญจิตต์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ, นาวาอากาศตรีหญิง ปพิชญา รำพึงกิจ หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือน

Advertisement

และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, นาวาอากาศตรีหญิง ศวลี เปล่งวิทยา รองหัวหน้าแผนกเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และเรืออากาศเอกหญิง วัชรีภรณ์ สร้อยทอง นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

โดยการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่ดีต่อกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image