เครือข่ายสภาองค์กรผู้บริโภค-กลุ่มขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม จี้ ‘พีระพันธุ์-รบ.’ แก้ปัญหาพลังงานยั่งยืน

เครือข่ายสภาองค์กรผู้บริโภค-กลุ่มขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม จี้ ‘พีระพันธุ์-รบ.’ แก้ปัญหาพลังงานยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมประชุมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค และเครือข่ายขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม ในการหารือเพื่อสนับสนุนให้เกิดนโยบายพลังงานที่นำไปสู่ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม และสร้างความยั่งยืน พร้อมยื่นรายชื่อสนับสนุนจำนวน 6,323 รายชื่อ จาก 172 องค์กร

โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซหุงต้ม ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันของประเทศไทย ด้วยการอิงราคาตลาดน้ำมันสำเร็จรูปของตลาดสิงคโปร์ และกรณีที่ค่าการกลั่นสูงกว่าปกติ ให้รัฐดำเนินการตัดเก็บภาษีลาภลอย เหมือนที่กลุ่มหายประเทศในสหภาพยุโรปได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งรัฐต้องควบคุมเพดานสูงสุดของค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2.ให้กระทรวงพลังงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอให้กระทรวงการคลังออกประกาศลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จาก 3.67 บาทต่อลิตร เหลือไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร และลดฐานภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จาก 5.85 บาทต่อลิตร เหลือไม่เกิน 2.50 บาทต่อลิตร ในส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมัน

Advertisement

3.ให้กระทรวงพลังงานเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากำกับให้มีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อชดเชยในกรณีที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับขึ้น

4.ให้ควบคุมค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ซึ่งปัจจุบันสูงถึง 3.5 บาทต่อลิตร

5.ขอให้ทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) สำหรับภาคครัวเรือน หรือก๊าซหุงต้มใหม่ โดยให้กระทรวงพลังงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้ยกเลิกการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เต็มรูปแบบที่ปล่อยลอยตัวราคาก๊าซ LPG

6.การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอต่อสาธารณะในการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปประเทศอื่นนั้น ทางเครือข่ายเห็นว่า อาจพบอุปสรรคหลายประการในประเทศ จึงเสนอให้กระทรวงพลังงานส่งเสริมการสนับสนุนให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนให้เร็วที่สุด เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่มีราคาแพง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image