ชวลิต ชี้ปรองดองไม่ใช่แค่นิรโทษกรรม ควรนำ 8 ข้อเสนอของสภาพิจารณาด้วย

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ตามที่มีพรรคการเมืองเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อสภาผู้แทนราษฎร และมีรายงานข่าวว่ารัฐบาล หรือพรรคการเมืองต่างๆ จะเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเพื่อประกบในการพิจารณาเมื่อถึงวาระพิจารณาในสภานั้น

ขอให้ความเห็นเพื่อพิจารณาว่า การนิรโทษกรรมทางการเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชนในชาติเท่านั้น รัฐบาลซึ่งมีอำนาจบริหารควรดำเนินการเองให้ครบกระบวนการ โดยควรศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนในชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยในรายงานการศึกษาดังกล่าวมีข้อสังเกตให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการ จำนวน 8 ข้อ
สรุปได้ดังนี้

1.การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Advertisement

2.การนิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง คดีการเมือง และคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง

3.การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

4.การรักษาบรรยากาศของการปรองดอง สมานฉันท์

5.ข้อสังเกตเกี่ยวกับสื่อ

6.ข้อสังเกตด้านการเยียวยา

7.การแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการขอโทษ

8.ข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทัพ

รายละเอียดรายงานของคณะกรรมาธิการศึกษาได้จาก file ที่แนบ
ขณะนี้รัฐบาลเพิ่งเริ่มตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางการจัดทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเพียงข้อเดียว คือ ข้อ 1 ยังต้องดำเนินการให้ครบกระบวนการเพื่อให้การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ไม่ไกลเกินความจริง

https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25_law/ewt_dl_link.php?nid=423&filename=129&fbclid=IwAR1u18UH9eV7cGOJAQI6DcL15g-kZ90EEjxMQ1BkqsE9dqr27_Xe_reXmRw

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image