ครม.รับทราบความคืบหน้าอนุญาต ปชช.ใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ บอก กห.จะเร่งดำเนินการเร็วที่สุด

ครม.รับทราบความคืบหน้าอนุญาต ปชช.ใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ บอก กห.จะเร่งดำเนินการเร็วที่สุด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมที่มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้รายงานความคืบหน้าภายใน 2 สัปดาห์

นางรัดเกล้ากล่าวต่อว่า วันนี้กระทรวงกลาโหมจึงรายงานความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม ว่าได้มีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากแผนการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2566-2580 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ประเภทที่ดิน 2.รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 3.แผนการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และกำหนดแนวทางการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพื่อทำกินในที่ดินในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม

นางรัดเกล้ากล่าวต่อว่า โดยจะใช้ที่ดินประเภทที่ราชพัสดุ ซึ่งมีประชาชนอยู่อาศัยถาวร ชุมชนหนาแน่นหรือหมดความจำเป็น ในการใช้ประโยชน์ราชการทหารมาดำเนินการ โดยมีการจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่ ซึ่งการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำกิน จะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบว่าด้วยที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงกลาโหมจะประสานกับกรมธนารักษ์เพื่อหารือแนวทางในการจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ทำกิน รวมถึงร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image