‘บิ๊กต่อ’ เรียกประชุมนขต.ระดับผู้พันขึ้นไป มอบนโยบาย สานต่ออุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปชช.

‘บิ๊กต่อ’ เรียกประชุมนขต.ตั้งแต่ระดับผู้พันขึ้นไป เพื่อมอบนโยบายผู้บังคับหน่วยทุกระดับ สานต่ออุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่หอประชุมกิตติขจร ซึ่งเป็นวาระพิเศษที่ได้เชิญผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองพันจนถึงผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่ากว่า 500 นาย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567

โดยวาระแรกในการประชุม ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบประกาศชมเชยกำลังพลที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ, มอบเสื้อกองทัพบกสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย งานจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชนให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Advertisement

หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้แถลงนโยบายต่อผู้บังคับหน่วย ซึ่งในภาพรวมยังคงยึดถืออุดมการณ์ของกองทัพบกในการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนในปี 2567 ดังนี้ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้หน่วยทหารเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ใน 28 ก.ค.67 อย่างสมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการทุกหน่วยอย่างพร้อมเพรียง ทั้งหน่วยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้มอบนโยบายในการต่อยอดและพัฒนาระบบทหารกองประจำการ ที่ปัจจุบันกองทัพบกและเหล่าทัพต่างๆ ใช้ระบบสมัครใจควบคู่ไปกับการตรวจเลือกทหารแบบปกติ ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครอย่างสมบูรณ์ ทดแทนการเรียกเกณฑ์ในอนาคต โดยผู้บัญชาการทหารบกได้มอบแนวทางให้หน่วยรับผิดชอบ เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการรับราชการต่อในกองทัพบก ปรับระบบการฝึกทหารกองประจำการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ส่งเสริมให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงมีการฝึกทักษะอาชีพก่อนปลดประจำการ และกำชับให้ผู้บังคับหน่วย กำกับดูแลความปลอดภัยในการฝึกอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดการสูญเสีย

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงโครงการ “หนองวัวซอโมเดล” จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบกในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งในขณะนี้กองทัพบกได้สำรวจพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ นำไปพิจารณาให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มเติมต่อไป

ในส่วนของนโยบายด้านความมั่นคง ทั้งในการปกป้องอธิปไตย การสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำหน่วยทหารและกองกำลังป้องกันชายแดนซึ่งถือเป็นรั้วของชาติ ให้ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มงวด โดยใช้ศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี ประสานกลไกความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งส่วนราชการ, กอ.รมน. และฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัย

และในช่วงท้ายของการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมอย่างใกล้ชิด โดยได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ขอให้ใช้โอกาสนี้ ทำงานเพื่อกองทัพบกอย่างเต็มความสามารถ ใส่ใจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ เพื่อให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image