มท.1 สั่งจนท.เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2 หมื่นแปลง ต้อง ‘ซื่อสัตย์’ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์

มท.1 มอบนโยบาย จนท.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ย้ำปฏิบัติตาม กม. ทำงานซื่อสัตย์ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯนนทบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมที่ดินร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ นายนิยม ช่างพินิจ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี

นายอนุทินกล่าวว่า กรมที่ดินได้จัดให้มีโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อสนับสนุนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 14 ล้านแปลง เนื้อที่มากกว่า 70 ล้านไร่

Advertisement

ทั้งนี้ ประชาชนจะมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ และการถือครองที่ดิน สิ่งนี้มีผลโดยตรงกับการบรรเทาทุกข์ และสร้างความสุขให้กับประชาชน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ปัจจุบันกรมที่ดินได้รังวัดที่ดิน โดยใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียมและโครงการบอกดินเพื่อให้ประชาชนแจ้งตำแหน่ง ที่ดินผ่านทางแอพพ์ “SmartLands” และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมที่ดินจะได้นำข้อมูล ที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งในโครงการบอกดิน ไปจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ 65 จังหวัด โดยมีเป้าหมายดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนรวม 25,100 แปลง

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังพื้นที่ป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้าม ขออย่าให้มีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอันขาด เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาไม่สิ้นสุด และขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image