เริ่มวันนี้! คำสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกปืนใหม่ นาน 1 ปี ไม่มีผลกับทหาร-ตร.

มีผลแล้ววันนี้! คำสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกปืนนาน 1 ปี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ 3877/2566 เรื่อง ห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ธ.ค.67 เหตุผลของการออกคำสั่งดังกล่าวนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะ และได้ก่อเหตุร้าย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นที่หวาดกลัวของประชาชน อันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

ดังนั้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ ลดอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์ให้บ้านเมืองกลับมาเป็นปกติสุข จึงได้ออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

“คำสั่ง จะไม่มีผลบังคับกับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธปืนติดตัว ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น ทหารตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธตามกฎหมาย” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

Advertisement

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้มีนโยบายเพิ่มความเข้มงวด เพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้อาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตไปใช้ในการก่อเหตุจนกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยจึงมีการออกมาตรการต่างๆ อาทิ การงดการออกใบอนุญาตให้ร้านค้าอาวุธปืน ในการสั่ง หรือนำเข้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.2) เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตซื้อปืน (แบบ ป.3) ที่เข้มงวดมากขึ้น

นอกจากนี้ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.อาวุธปืน เพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนและส่งมอบอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย และการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืน (จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืน)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image