สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมยกระดับกำลังคนด้านซอฟต์เพาเวอร์ ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพยอดฝีมือ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หนุนอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้านท้องถิ่น ร่วมยกระดับกำลังคนด้าน Soft Power ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพยอดฝีมือในงาน OTOP City 2023

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ในงาน OTOP City 2023 ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน ในสาขาผ้าทอ และสาขาเครื่องจักสาน รวมถึงสาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น จำนวน 19 คน จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย สู่สายตาชาวโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์งานฝีมือโดยคนไทยมืออาชีพ พร้อมส่งเสริม Soft Power ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมระบุว่า จัดการประเมินโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยที่ได้มาตรฐาน จากคนคุณภาพให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถสะท้อนไปถึงคุณภาพสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และการรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคมให้กับผู้ที่ขาดโอกาส แต่มีฝีมือให้ได้รับการยอมรับ มีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพด้วย

Advertisement

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มอบป้ายมืออาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 19 คน ณ อาคารชาเลนเจอร์ พร้อมกล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ และสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้านมาแล้วกว่า 100 คน แต่โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้าน soft power ในชุมชนและท้องถิ่น โดยการอบรมต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งหลายพื้นที่มีผู้ที่มีฝีมือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และงานออกแบบต่างๆ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณค่า soft power ของไทย คนเหล่านี้ควรได้รับการยกย่อง และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนำไปสู่การแข็งขันในตลาดต่างประเทศได้ อย่างงานจักสานผลิตภัณฑ์สานหวาย และไม้ไผ่ จ.สิงห์บุรี ด้วยทักษะงานฝีมือที่ปราณีตสามารถนำไม้ไผ่มูลค่าลำละ 100 บาท มาผลิตกระเป๋าสร้างรายได้สูงถึง 4 แสนบาท แต่ขาดผู้สืบทอด จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและสถาบันพร้อมให้การสนับสนุนอันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นไทยให้ยังอยู่ และยังสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 19 คน เป็นผู้ประกอบการจาก จังหวัดชัยภูมิ สิงห์บุรี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ และกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขาเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ระดับ 5 ผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ระดับ 6 รวมถึงสาขาผ้าทอ สาขาผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 5 อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด เทคนิคยก เทคนิคจก เทคนิคผสมผสาน เทคนิคมัดหมี่ และเทคนิคยกดอก ในระดับ 6 ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การมีทักษะความรู้พื้นฐาน ทั้งการการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการผลิดและ ออกแบบ ความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน สี พื้นผิว รูปร่าง การประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิค การตรวจสอบงาน ไปจนถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานได้อย่างมืออาชีพ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image