ปลัดมท. – นายกแม่บ้านมหาดไทย มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 19 ผู้ประกอบการโอทอป

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน จากผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ดร.ศรินดา จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ หัวหน้าคณะทำงานและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนจาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 800 คน ร่วมเป็นเกียรติ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการอบรมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ทั้ง 19 ท่าน และขอขอบคุณทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ภายใต้การบริหารของคุณจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้การรับรองในการสืบทอดภูมิปัญญางานหัตถศิลป์หัตถกรรมไทย ให้กับผู้ที่รวมกลุ่มเป็นกลุ่ม OTOP ทำมาหาเลี้ยงชีพ เพื่อการพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถ ซึ่งใบคุณวุฒิวิชาชีพหรือใบประกาศนียบัตรเปรียบเสมือนใบปริญญาบัตรที่มาจากความรู้ความสามารถ ซึ่งในวันนี้ ทั้ง 19 ท่าน ที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นตัวอย่างของการใช้ความรู้ความสามารถ ซึ่งมาจากความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ ควบคู่กับการแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนถึงการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สิ่งที่เราใช้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม อาชีพ ตามที่รัฐบาลให้โอกาสกับทุกท่าน ซึ่งนอกจากการผลิตผลงานแล้ว ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นเครื่องการันตี ใช้สิ่งนี้แสดงเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนที่เป็นเงิน หรือสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

Advertisement

“ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้ 19 ท่าน ถือเป็นสิ่งที่แทนคำพูดเป็นหมื่นคำว่าท่านเป็นกลุ่ม OTOP ที่มีคุณภาพ มีองค์ประกอบไปด้วยฐานความรู้ภูมิปัญญา ประกอบกับการสะสมองค์ความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพ และเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ผ่านการพัฒนาตนเองจนมีความรู้เหมือนคนจบปริญญาตรี โดยในวันนี้ได้มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นสักขีพยาน จึงขอให้ทุกท่านไปช่วยกันยุยงส่งเสริม กระตุ้นให้สมาชิกของเรา ได้พัฒนาฝีมือเข้าร่วมโครงการต่อ ๆ ไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี การทำอาหาร การผลิตสิ่งทอ การนวดแผนไทย ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านที่ได้รับประกาศนียบัตรนำไปต่อยอดต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรักษา สืบสาน และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความวิริยะอุตสาหะที่พระองค์อยากจะให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย ลงพื้นที่ไป “Coaching” อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับกลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากงานหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ พัฒนาองค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้สู่การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ทั้งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยใส่ให้สนุก และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพนี้ได้มีโอกาสมอบให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องหมายและหลักประกันที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเราเป็นมนุษย์ Soft Power โดยแท้จริง

โอกาสนี้นายสุทธิพงษ์ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม และงานพื้นบ้านจากผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก จำนวน 19 ราย ดังนี้ สาขาเครื่องจักสาน จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1) นางสาวชนิสรา มาเอียด 2) นางวิณุรา คงทอง 3) นายนพดล สดวกดี 4) นายชัชวาลย์ สดวกดี 5) นางมลิวัลย์ คงเกื้อ 6) นางอรุณ มาเอียด 7) นางเสริญศิริ หนูเพชร 8) นางสาวมณฑา กังวานก้อง 9) นางสาวจันทมณี เหมือนแก้ว สาขาออกแบบแฟชั่น จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1) นายธวัชชัย คำสิงห์ 2) นางสาวเพชรอนงค์ จินะการ 3) นายวริศพล สีเทียม 4) นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส 5) นายสุริยะ สามิบัติ 6) นายเนติพงศ์ กระแสโสม 7) นายสุริยาวุธ นวนเจริญ 8) นางสาวกมลกาญจน์ แผ่นทอง และสาขาออกแบบแฟชั่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นางสาวดุจกมล จันทรเกษม 2) นายวีรพล วันแสน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image