‘มีชัย’บุก ทบ. เล็กเชอร์ร่าง รธน.ใหม่ ลั่น! พร้อมไปบรรยายหน่วยทหารทั่วประเทศ

“มีชัย” ติวเข้มกำลังพล “ทบ.” แจงยิบสาระร่าง “รธน.” ปม “ที่มานายกฯ-ส.ว.” เผยส่วนตัวพร้อมไปบรรยายหน่วยทหารทุกที่ ขอฝากการบ้าน “กำลังพล” ต้องเข้าใจถูกต้อง อย่าไปฟังข่าวลือ ลั่นร่าง รธน.ไม่มีใบสั่ง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่กองบัญชาการกองทัพบก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นประธานชี้แจงความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบก

โดยนายมีชัยกล่าวชี้แจงกำลังพลตอนหนึ่งว่า ตนยืนยันว่าการดำเนินงานของ กรธ.เป็นอิสระ ไม่มีใบสั่งจากใคร และอยู่ภายใต้กรอบตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 รวมถึงจะต้องหาแนวทางในการสร้างความปรองดองด้วย ทำให้เป็นที่มาของชื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ส่วนที่มาของวุฒิสภา (ส.ว.) นั้น ตนยืนยันว่า ส.ว.จะต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง และมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม เพราะต้องการให้ประชาชนที่มีความสนใจทางการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง ขณะเดียวกันที่มาของนายกรัฐมนตรีนั้น พรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่มาเป็นนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อ ส่วนเหตุผลที่ กรธ.ไม่กำหนดว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็น ส.ส. เนื่องจากวันที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนรับทราบ ยังไม่มี ส.ส.

นายมีชัยกล่าวต่อว่า สำหรับกระบวนการเลือกตั้งที่ผ่านมามีปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นจำนวนมากนั้น ก็เพราะกลไกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่เข้มงวดพอ ดังนั้น กรธ.จึงสร้างกลไกของ กกต.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ กกต.มีสิทธิระงับผู้ที่คาดว่าจะทุจริตการเลือกตั้งชั่วคราว จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการของศาล แต่หากพบว่าทุจริตเลือกตั้งจริงก็จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าระบบนี้จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งใสสะอาดมากยิ่งขึ้น

นายมีชัยยังกล่าวถึงกรณีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแผ่นดิน ที่ระบุว่าห้ามไม่ให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนในการตั้งงบประมาณและห้ามแปรญัตติเพิ่มว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีอยู่แล้ว ไม่ใช่ของใหม่ และทาง กรธ.ไม่ได้มีการแก้ไขในบทบัญญัตินี้ เพียงแต่ได้เติมเรื่องบทลงโทษไว้ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเขียนบทลงโทษ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยวางมาตรการสำคัญ หากพบว่าคณะรัฐมนตรีทุจริตจะต้องออกจากตำแหน่งทันที และให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน ส่วนประเด็นการปรองดองนั้น กรธ.ได้วางกลไกทั้งหมดเพื่อให้เกิดการปรองดองเป็นระยะ ไม่ให้เกิดทางตัน แต่กรอบที่นายกรัฐมนตรีได้มอบมาให้ กรธ.นั้น ส่วนตัวได้สารภาพแล้วว่ายังคิดไม่ออก แต่จะกำหนดกลไกไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่การปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตนมองว่าหากไม่ปฏิรูป 2 เรื่องดังกล่าว แม้รัฐธรรมนูญจะออกมาดียังไงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้

“สำหรับการชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และสามารถนำความรู้นั้นไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับกำลังพล ประชาชนในพื้นที่ ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง” นายมีชัยกล่าว

จากนั้นนายมีชัยให้สัมภาษณ์ภายหลังการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญว่า วันนี้ตนได้มาเล่าและพูดคุยกับกำลังพลของกองทัพบกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอย่างไร และทาง กรธ.คิดอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้อง เพราะถ้าไปอ่านตัวร่างรัฐธรรมนูญ กำลังพลอาจมีความสับสน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการแบ่งสายไปอบรมที่ใด เพราะยังอยู่ในช่วงปรับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอยู่ หากมีหน่วยงานใดเชิญทาง กรธ.ไปให้ความรู้ ทางเราก็ยินดีไปทุกที่ สำหรับข้อเสนอแนะจากแม่น้ำ 5 สายนั้น ขณะนี้เราจัดลำดับข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะนำมาพิจารณาและนำเอาไปปรับปรุงในร่างรัฐธรรมนูญ ทาง กรธ.ได้พิจารณาทุกข้อเสนอแนะทั้งหมด ส่วนคำวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายการเมืองนั้น ตนก็ได้ชี้แจงกับกำลังพลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่มานายกรัฐมนตรี ที่มา ส.ว. ซึ่งตนก็จะชี้แจงเหมือนกันทุกที่ ส่วนหน่วยงานบางแห่งก็ชี้แจงในหมวดอื่น สุดแล้วแต่ว่ากลุ่มคนฟังจะติดใจประเด็นอะไร ทาง กรธ.จะชี้แจงในประเด็นนั้น อย่างไรก็ตาม ทางกองทัพบกไม่ได้ติดใจในเนื้อร่างรัฐธรรมนูญในหมวดใด

เมื่อถามว่าทางกำลังพลที่เข้าอบรมได้สอบถามประเด็นอะไร นายมีชัยกล่าวว่า มีกำลังพลมาสอบถามข่าวลือต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย เพราะได้ยินมาเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไร เพราะฉะนั้น ตนก็อธิบายให้กำลังพลเข้าใจถึงความเป็นจริง

เมื่อถามอีกว่า ในฐานะที่ทหารเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ได้ฝากแนวทางเกี่ยวกับการลงประชามติอย่างไร นายมีชัยกล่าวว่า ตนก็ฝากไว้ว่าจะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้อง อย่าไปฟังอะไรที่ผิดๆ ถ้าสงสัยก็ให้มาถามได้ อย่าไปลือกัน เพราะทุกอย่างมีคำตอบ และสามารถอธิบายได้ทั้งหมด

รายงานข่าวชี้แจงว่า ในวันนี้กองทัพบกได้เชิญ กรธ.เพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจให้กับกำลังพล เพื่อลงไปทำความเข้าใจกับประชาชน โดยสิ่งสำคัญอยากให้ประชาชนใช้สิทธิลงประชามติให้เป็นจำนวนมาก เพื่อจะได้เป็นเสียงของประชาชน และจากนี้จะมีการเชิญ กรธ.ไปอบรมหน่วยทหารใดก็ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งจะไม่เน้นกำลังพลอย่างเดียว แต่จะไปให้ความรู้กับครู-นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ที่ทำหน้าที่ รด.จิตอาสา เพื่อต้องการให้ประชาชนเข้าใจมากที่สุด ทั้งนี้ หากมีโอกาสต่อไปทางกองทัพบกอาจจะเชิญนายมีชัยไปชี้แจงสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญตามกองทัพภาคต่างๆ อย่างไรก็ตาม พล.อ.ธีรชัยได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนในการสร้างการรับรู้กับประชาชน ซึ่งกำลังพลจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกรมกำลังพลทหารบกนำผู้เข้ารับฟัง 2 กลุ่ม ทั้งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 500 นาย และนายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จำนวน 500 นาย

10

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon