‘ภูมิธรรม’ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง

‘ภูมิธรรม’ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ช่วงบ่าย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมหารือ กับ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนส่วนราชการ ณ โรงเจพงโล้ ม.5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ว่าจากปัญหาพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ประชาชนอยู่อาศัยโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม 2530 (มติ ครม. ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน) และอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย บางส่วนกรมป่าไม้เคยอนุญาตให้ อบจ.ระนอง และเทศบาลเมืองระนอง เพื่อจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและจัดให้เป็นย่านการค้าและอุตสาหกรรมเนื้อที่รวม 502 ไร่ ปัจจุบันสิ้นสุดการอนุญาตแล้ว ตนได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ภูมิธรรม

Advertisement

“ภูมิธรรม” กล่าวว่า สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อน หลังจากกรมธนารักษ์มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมที่ดิน ได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินบริเวณชุมชนเมืองระนอง ภายหลังจากการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของที่ดินที่เพิกถอน โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ กฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ดิน การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นๆ และกรรมสิทธิ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง ในการส่งมอบให้กรมธนารักษ์บริหารจัดการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการให้ความเห็น เกี่ยวกับสถานะที่ดินปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) สามารถดำเนินการส่งมอบให้กรมธนารักษ์ดำเนินการต่อได้หรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี้

1) แจ้งให้ สคทช. เพื่อรับทราบปัญหาข้อกฎหมาย พิจารณาทบทวนแนวทางว่าจะดำเนินการในเชิงนโยบายอย่างไร พร้อมรายงาน คทช. เพื่อรับทราบต่อไป
2) ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะ ของที่ดินชุมชนเมืองระนอง ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลนตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วรวบรวมส่งให้ สคทช. เพื่อรับทราบปัญหา ข้อกฎหมาย และแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันในหลักการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง โดยการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) และให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ดำเนินการตามกฎหมาย และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้ทุกภาคส่วนราชการเร่งดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image