ผบ.ทบ. รุกตรวจเยี่ยม ชมนศท.ฝึกภาคสนาม ชื่นชมเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

ผบ.ทบ. รุกตรวจเยี่ยม ชมนศท.ฝึกภาคสนาม ชื่นชมเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ค่ายฝึกนศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) นำคณะผู้บังคับบัญชา เจ้ากรมฝ่ายเสนาธิการและแม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 โดยมี พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการฝึกให้กับ ยักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ชั้นปีที่ 2-5 ที่มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาวะอากาศในปัจจุบัน

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นศท. ในแต่ละสถานีการฝึก ประกอบด้วย การทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต, การฝึกปีนหน้าผากลางแจ้ง, การฝึกไต่หน้าผาและลงทางดิ่ง, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การสร้างฝายชะลอน้ำ, การฝึกบุคคลทำการรบ, การฝึกยิงปืนตามหลักสูตร, การฝึกปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพ

รวมทั้งได้เยี่ยมชมที่พักแรม สำรวจสภาพความเป็นอยู่ โภชนาการและระบบสุขาภิบาลในพื้นที่เขาชนไก่ ก่อนเดินทางไปพบปะ นศท. ที่อยู่ระหว่างการฝึก รวม 1,200 นาย ณ ลานรวมพล ร.6

Advertisement

พล.อ.เจริญชัย กล่าวว่า “วันนี้ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมผู้ใหญ่ของกองทัพบก ได้ตั้งใจมาให้กำลังใจ นศท. ทุกนาย ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่ สถานที่ในตำนานที่เป็นความประทับใจและคงอยู่ในความทรงจำของ นศท. ทุกๆ รุ่น รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกและจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้

โดยผู้บัญชาการทหารบก เชื่อมั่นว่า หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการพัฒนาระบบกำลังสำรองและจัดกระบวนการฝึกให้กับ นศท. แต่ละชั้นปีอย่างเหมาะสม ซึ่งทุกส่วนทั้ง นศท. ผู้ฝึกและผู้กำกับการฝึกต้องมีความสมดุลและร่วมมือกัน เพื่อให้การฝึกสัมฤทธิ์ผล และเพื่อเสริมสร้าง นศท. ที่ถือเป็นกำลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคต ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีจิตสาธารณะ พร้อมปฏิบัติภารกิจต่างๆ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังที่ปรากฎผลเป็นที่ประจักษ์ในอดีต จากหลายเหตุการณ์ที่ นศท. ช่วยประชาชนผู้ประสบเหตุในพื้นที่ต่างๆ ในทันทีอย่างไม่ลังเล ซึ่งนับเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จของการฝึก สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับ นศท. และครอบครัว

“ขอให้ใช้เวลาในช่วงนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมการฝึกต่างๆ ที่ได้รับ ซึ่งบรรยากาศเหล่านี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำและเป็นความภาคภูมิใจของ นศท. ทุกนายตลอดไป” พล.อ.เจริญชัย กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image