อว.-กัมพูชา ร่วมมือ วิทย์-นวัตกรรม ตั้งกก.11ด้าน ตอบโจทย์ ‘ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่’

“ศุภมาส” ลงนาม MOU ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกัมพูชาพร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินการ 11 ด้านทั้งเทคโนฯ ชีวภาพ หุ่นยนต์ ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ พลังงาน โลจิสติกส์ เพื่อตอบโจทย์นโยบาย “ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่” ของไทย และ“ยุทธศาสตร์ ห้าเหลี่ยม” ของกัมพูชา

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย และสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Ministry of Industry, Science, Technology & Innovation หรือ MISTI)

โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. และ H.E. Vanndy Hem รมว.อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนาม ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานฝ่ายไทยกับกัมพูชา ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งหมด 5 ฉบับ ที่ได้มีการลงนามในห้วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งนี้

Advertisement

น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า บันทึกความเข้าใจฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชา (Joint Committee) เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ MOU ดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในสาขาวิชาที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ

ได้แก่ 1.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ 2.หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล 3.ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน 4.ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ 5.ชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6.วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 7.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9.มาตรวิทยา 10.การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 11.การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ

รมว.อว.กล่าวต่อว่า กิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินภายใต้ MOU นี้ ประกอบไปด้วย 1.โครงการการวิจัยและพัฒนาร่วม 2.การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย 3.การจัดประชุมทางวิทยาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ โครงการ/หลักสูตรเสริมสร้างขีดความสามารถ 4.การแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบอื่นๆ

“การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งตอบโจทย์นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย “ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่” ของไทย และ “ยุทธศาสตร์ ห้าเหลี่ยม” ของกัมพูชา” น.ส.ศุภมาสกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image