กมธ.การเมือง สปท. ถกแนวทางปรองดอง 10 ข้อ เล็งชง ป.ย.ป.

แฟ้มภาพ

กมธ.การเมือง สปท. ถกแนวทางปรองดอง 10 ข้อ เล็งชงป.ย.ป.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ของ สปท. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพิจารณา รายงานผลการศึกษาการสร้างรวามปรองดอง ของอนุกมธ. ที่มีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธาน ว่า เป็นรายงานที่จัดทำอย่างครอบคลุมต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ความสำคัญต่อ การแก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมที่ผ่านมา เพื่อผลักดันให้เกิดผลชัดเจนในทางปฏิบัติ เบื้องต้นอนุกมธ.เสนอแนวทางการแก้ความขัดแย้งทั้งหมด 10 ข้อ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ยึดหลักกฎหมายเป็นหลัก พิสูจน์ข้อเท็จจริง ใครผิดต้องรับโทษ จากนั้นจึงไปสู่การให้อภัยให้โอกาส ให้ผู้ที่มีความผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลว่า จะใช้กฎหมายพิเศษหรือกฎหมายตามปกติ โดยกมธ.การเมือง จะอธิปรายให้รอบคอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้ วิปสปท.พิจารณาในวันที่ 2 มีนาคม แต่ยังต้องหารือกันอีกครั้งว่า จะส่งให้ที่ประชุมสปท. พิจารณาก่อนหรือไม่ หรือจะส่งตรงไปยัง ครม. และป.ย.ป. ที่รับผิดชอบอยู่โดยตรงได้ทนที เชื่อว่า รายงานฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อป.ย.ป. เป็นมาตรการให้นำไปใช้ได้ทันที หรืออาจนำไปใช้ประกอบการพิจารณาควบคู่กับแนวทางอื่นๆได้อีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon