นปช.เชียงใหม่ แถลงใช้ รธน.60 ยกเลิก ม. 44 คืนสิทธิแสดงความเห็น-พรรคจัดกิจกรรมได้

ด.ต.พิชิต ตามูล แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดง เชียงใหม่

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงเชียงใหม่ โดย ด.ต.พิชิต ตามูล แกนนำฯ ออกแถลงการณ์ มีใจความว่า นปช.แดงเชียงใหม่ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่มีรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้เป็นการถาวร วันที่ 6 เมษายน 2560 ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นในนามของประชาชนคนไทยที่ต้องร่วมใช้กติกาประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขฉบับนี้ ร่วมกันกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

อาศัยอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น

นปช.แดงเชียงใหม่ขอเรียกร้องไปยังคณะผู้บริหารประเทศขณะนี้ว่า

1.ควรระงับยับยั้งการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) 2557 มาตรา 44 ได้แล้วหรือให้ใช้ได้เฉพาะเหตุสถานการณ์ที่มองว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งหลายเป็นการเฉพาะเท่านั้น

2.ควรคืนสิทธิการแสดงความเห็น การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันในการให้ความรู้ ทัศนวิสัยแก่ปวงชนชาวไทยให้รับรู้รับทราบโดยทั่ว เสมอเหมือนกัน

3.ควรคืนสิทธิให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมต่างๆตามแต่วิถีทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองพึงกระทำได้ ขอแสดงความนับถือ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ประยุทธ์’ ประกาศเดินหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ นับหนึ่งกระบวนการไปสู่เลือกตั้ง
บทความถัดไปเลือกตั้งไปเพื่ออะไร? ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย