กกต.หารือศธ. ต่อยอดความร่วมมือสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางมาพบและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผ่านสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ นายประวิช กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของสำนักงาน กกต. ขณะนี้คือ การเตรียมการให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ จึงเล็งเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและมีหน่วยงานในสังกัดที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม 7 ประเด็น ประกอบด้วย 1. กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง 3. กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย โดยขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ในชั่วโมง “ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้” ทุกสถานศึกษา กว่า 37,000 แห่ง 4. กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยขอความร่วมมือผลักดันให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ประกาศใช้ข้อบังคับหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. และแจ้งให้สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนพร้อมจัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในสถานศึกษาๆ ละ 1 กองๆ ละ 40 คน

นายประวิช กล่าวว่า 5. กิจกรรม รด.จิตอาสา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาให้การสนับสนุน โดยให้นักศึกษาวิชาทหาร 3 แสนกว่าคนสมัครเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสา ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองของนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาหรือชุมชนใกล้เคียง 6. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 7.กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยขอความร่วมมือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการระดับประถมและมัธยมศึกษาของจังหวัด ศึกษานิเทศก์หรือผู้แทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 77 จังหวัด นำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย (คู่มือ 4 ช่วงชั้น) ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็ก และเยาวชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ณัฐวุฒิ”เล็งจัดทอล์คโชว์ครั้งแรก! ระดมทุนช่วยนร.ขาดแคลน 28 พ.ค.นี้
บทความถัดไปแฉ”ดร.จุฬาฯ”ตุ๋นลอตเตอรี เปิด6บช.เหลือยอดแค่5พัน เชื่้อผ่องถ่ายหญิงใกล้ชิด ปูดอีกเล่นพนันออนไลน์