ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “อำพล” โทษถึงไล่ออก-ปลดออก วืด เลขาฯกกต.

แฟ้มภาพ

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “อำพล” โทษถึงไล่ออก-ปลดออก วืด เลขาฯกกต.

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม แหล่งข่าวจาก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนข้อเท็จจริง นายอำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ถูกกล่าวหาว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ท. แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักเลขาธิการ และ ผอ.สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมิชอบนั้น


ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุม ป.ป.ช.ได้พิจารณากรณีดังกล่าวและมีมติว่านายอำพลมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ในการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โทษไล่ออกหรือปลดออก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82(2) ประกอบมาตรา 85 (7) แล้วให้ส่งรายงานมติดังกล่าวไปให้ กกต.ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวว่า นายอำพลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ที่ทางกกต. มีมติชะลอการแต่งตั้งนายอำพลไว้ก่อนเพื่อรอผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม มติชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช.ในกรณีดังกล่าวส่งผลถึงการขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. ซึ่งกกต.คงได้พิจารณาเนื่องจากมีโทษสูงถึงไล่ออกหรือปลดออก