โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า แก่ ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม

วันนี้ (๒๕ ต.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า ให้แก่ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน


บทความก่อนหน้านี้สพป.พิษณุโลก เขต 2 ซักซ้อมการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
บทความถัดไปทุ่มเทค้นหาลูก! พ่อ “ผอ.อ้อย” ความดันพุ่ง น็อกกลางบ้าน (คลิป)