09.00 INDEX บทบาท กลุ่มสามมิตร นำร่อง การเข้าหา ปัญหา ประชาชน

บทบาทของ “กลุ่มสามมิตร” ที่นำโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กำลังสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวในทางการเมือง

เริ่มจากกรณี “ใบยาสูบ”

ตามมาด้วยการลงไปพบกับ “กลุ่มชาวนา” ไม่ว่าในพื้นที่ภาค กลาง ไม่ว่าในพื้นที่ภาคอีสาน

ยิ่งกว่านั้น ยังตั้งเป้าไปยัง “กลุ่มแท็กซี่”

หากฟังจากคำแถลงของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พวกเขามิได้ไป “หาเสียง” หากแต่ลงไปเพื่อรับฟังปัญหาและวางตัวเป็น”คนกลาง”นำปัญหามาเสนอต่อ “รัฐบาล”

เป้าหมายคือ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ตรงนี้ต่างหากที่น่าสนใจ

 

ความน่าสนใจต่อบทบาทและการเคลื่อนไหวของ”กลุ่มสามมิตร”น่าที่นักการเมืองและพรรคการเมืองอื่นจะนำมาศึกษาอย่างจริงจัง

มิใช่คอยสกัดขัดขวาง หากแต่น่าจะส่งเสริม

ประการสำคัญ หากว่า”กลุ่มสามมิตร”สามารถดำเนินการได้และประสบผลสำเร็จดังในกรณีของ”ยาสูบ”ที่นำเสนอกระทั่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบอร์ดยาสูบมาแล้ว

คำถามก็คือ นักการเมืองและพรรคการเมืองอื่นจะทำในแนว ทางเดียวกับของ”กลุ่มสามมิตร”หรือไม่

เพราะทาง”กลุ่มสามมิตร”ก็ยืนยันแจ่มชัด

“การลงพื้นที่ถูกมองว่าเราเอาเปรียบทางการเมือง อยากให้เปิดใจให้กว้าง ไม่ใช่เรื่องเอาเปรียบ เรามาหาชาวบ้านรับฟังปัญหาแล้วหาทางช่วย

การที่เรามีผู้นำชุมชนหรือท้องถิ่นมาพูดคุยก็จะทำให้ได้ข้อมูลปัญหาที่แท้จริงเพราะเขาใกล้ชิดชาวบ้านจริง”

น่าสนใจก็ตรงที่”กลุ่มสามมิตร”ทำในแนวทางเดียวกันกับรัฐบาล เพียงแต่รัฐบาลผ่าน”ครม.สัญจร” แต่ “กลุ่มสามมิตร”ลงไปพบผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านโดยตรง

แล้วนักการเมืองอื่น พรรคการเมืองอื่นทำไมไม่ทำ

 

คำตอบของนักการเมือง พรรคการเมืองโดยทั่วไปจะติดอยู่กับคำสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 ห้ามเคลื่อนไหวเกิน 5 คน

ตรงกันข้าม “กลุ่มสามมิตร”เคลื่อนไหวไม่ว่าจะด้วยการไปพบกับอดีตส.ส. อดีตส.ว. นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน

ถามว่าทำไม”กลุ่มสามมิตร”ทำได้ ทำไม”กลุ่มอื่น”นั่งมอง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon