บทนำ : ยังไม่รู้ข้อมูล

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562” เมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับการ “กาบัตรลงคะแนน” คนละกี่ใบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.80 ระบุว่า ไม่ทราบว่าจะต้องกาบัตรลงคะแนนคนละกี่ใบ ร้อยละ 22.20 ระบุว่า ทราบว่าจะต้องกาบัตรลงคะแนนเพียง 1 ใบ ด้านการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคในต่างเขตเลือกตั้ง จะมีหมายเลขเดียวกันหมด หรือต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.79 ระบุว่า ไม่ทราบ ร้อยละ 17.21 ระบุว่า ทราบ

เกี่ยวกับช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.51 ระบุว่า ไม่ทราบ รองลงมา ร้อยละ 20.30 ระบุว่า ทราบว่าเป็นช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เมื่อถามถึงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 62 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.80 ระบุว่า ไปแน่นอน รองลงมา ร้อยละ 2.22 ระบุว่า ไม่ไปแน่นอน เพราะเลือกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เมื่อถามผู้ที่ระบุว่าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 62 อย่างแน่นอน ว่าจะเลือกผู้สมัคร เลือกพรรค เลือกว่าที่นายกรัฐมนตรีที่พรรคสนับสนุน หรือเลือกนโยบายพรรค พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.02 ระบุว่า เลือกนโยบายพรรค รองลงมา ร้อยละ 19.62 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 14.15 ระบุว่า เลือกพรรค ร้อยละ 13.91 ระบุว่า เลือกผู้สมัคร และร้อยละ 5.30 ระบุว่า เลือกว่าที่นายกรัฐมนตรีที่พรรคสนับสนุน

ตัวเลขที่ระบุว่าประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลสำคัญในการเลือกตั้ง หากปล่อยไว้อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากในหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริง และอาจทำให้เกิดบัตรเสีย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลและ คสช.มีระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมือง ทำให้ไม่มีการแพร่กระจายของข้อมูลและความคิดเห็น การเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกคนดี อย่าเลือกเหมือนเก่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร หากไม่ได้ให้ข้อมูลไปพร้อมกันว่า ประชาชนจะต้องไปเลือกในเวลาไหน มีสิทธิกาบัตรแค่ไหนอย่างไร ในเวลาที่เหลืออยู่ หน่วยงานอย่าง กกต.และหน่วยงานราชการ รวมถึงพรรคการเมือง ต้องระดมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยจะต้องเร่งปลดล็อกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเลือกตั้ง ที่ทุกฝ่ายหวังว่าจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและราบรื่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รายงานหน้า2 : ‘อุตตม’ฉายภาพ ทรานส์ฟอร์มศก.ไทย เร่งอัพเกรดสู่อนาคต
บทความถัดไปเสียงข้างน้อยปชป.