บทนำมติชน 5 มกราคม 2562 : สูญเสียในปีใหม่

ตัวเลขอุบัติเหตุปีใหม่ในปี 2562 นี้ ยังคงน่าเป็นห่วง นายนิกร จำนง อดีต รมช.คมนาคม ในฐานะประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย กล่าวถึงผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 463 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 40 ราย หรือ 9.46% หากนับ 30 วันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เชื่อว่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 600 คน อย่างแน่นอน แม้ว่าในปีนี้รัฐบาลจะมีมาตรการครอบคลุมตามสมควร ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ แต่ก็คุมสถานการณ์ความสูญเสียไม่ได้ จำเป็นต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขมาตรการกันใหม่

นายนิกรระบุว่าการป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ ไม่ควรทำซ้ำซากเหมือนอย่างที่เริ่มตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มาตั้งแต่เมื่อ 16 ปีที่แล้ว เพราะปัจจุบัน รถจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น ถนนเพิ่มความยาวขึ้น การใช้มาตรการแบบเดิมก็เหมือนกับโรคดื้อยา แต่ยังใช้ยาเก่ารักษาอยู่ ไม่มีทางที่จะคุมความเสียหาย บาดเจ็บ ล้มตาย จากโรคอุบัติเหตุทางถนนนี้ได้ จึงสมควรขยายการติดตามความสูญเสียให้มากกว่า 7 วันอันตรายโดยเพิ่มเป็นราย 3 เดือนแล้วเสนอ ครม.เพื่อดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

ที่น่าสนใจและเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้ไม่ยาก ได้แก่ การที่มูลนิธิเสนอปรับปรุงมาตรการช่วงวันหยุดยาวใหม่ โดยกำหนดช่วงเวลาวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆ ให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีเวลาพักผ่อนก่อนเดินทางกลับหลังการเฉลิมฉลองอย่างน้อย 1 วัน ตัวอย่างเช่น การเคาต์ดาวน์ปีใหม่แล้วรุ่งเช้าเดินทางกลับมาทำงานในวันที่ 2 มกราคมทันที ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียแล้วเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ถ้าเปลี่ยนระยะวันหยุดจากวันที่ 27 ธันวาคม แล้วเปิดทำงานวันที่ 2 มกราคม เป็นเริ่มหยุดวันที่ 28 ธันวาคม แล้วเริ่มทำงานวันที่ 3 มกราคม เชื่อว่าจะไม่สูญเสียมากมายอย่างนี้

ข้อเสนอของนายนิกรยังมี อาทิ ให้บุคคลระดับรัฐมนตรีผลัดกันลงมากำกับดูแลการควบคุมอุบัติเหตุ ทุกวันอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละวัน เพื่อพิจารณาสั่งการ ปรับปรุง แก้ไข มาตรการได้อย่างทันท่วงที และต้องทำงานต่อเนื่องเป็นปี ไม่ใช่ทำงานเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย รวมปีละ 14 วันเท่านั้น ซึ่งถือเป็นแนวทางที่น่าจะก่อให้เกิดผลในทางป้องกันความเสียหาย ที่ผู้เกี่ยวข้องควรรับไปพิจารณา

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ Brain talk เรื่อง Free and fair elections
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว : โดย นิวรอน / ภาพข่าวสังคม 5 มกราคม 2562