รายงาน : ยุค เปลี่ยน ผ่าน อนาล็อก สู่ยุค ดิจิทัล กับ ‘ดิจิทัล แมน’

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล คำถามอันตามมาโดยอัตโนมัติก็คือ อย่างไรหรือที่เรียกว่า “ดิจิทัล แมน” คนซึ่งเปิด
เฟซบุ๊ก คนซึ่งอยู่ในวงจรแห่งไลน์ เหล่านี้ถือได้หรือไม่ว่าเป็น “ดิจิทัล แมน(วูแม่น)”

อาจใช่

เพราะอย่างน้อยก็เท่ากับได้เหยียบบาทก้าวเข้าไปดำรงอยู่ภายในพื้นที่อันเรียกว่า “โซเชียลมีเดีย” อาศัย
สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือ

1 สื่อสาร 1 แสดงตัวตน

ในโลกแห่งอินเตอร์เน็ตถือได้ว่า ประเทศไทยติดอันดับสูงสุดไม่ว่าจะมองผ่านทวิตเตอร์ ไม่ว่าจะมองผ่าน
เฟซบุ๊ก ไม่ว่าจะมองผ่านไลน์

ไม่ว่าคนในวัย 80 ไม่ว่าคนในวัย 15-16 เหมือนกับว่าล้วนอยู่ในชุมชนแห่ง “ดิจิทัล” แล้วอย่างพร้อมมูล

เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ไม่น่าจะอยู่อีกไกล

เป็นเช่นนั้นจริงหรือ

คงจำกันได้ว่าในยุคเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีก่อนหน้านี้จากยุคการเรียงตัวอักษรโดยหยิบจากบ่อ
มาเป็นการใช้คอมพิวเตอร์

มีความหวังตั้งไว้เป็นอย่างสูง

คาดหมายกันว่า เทคโนโลยีอย่างใหม่จะผลักดันให้จิตวิญญาณแห่งหนังสือพิมพ์ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

แต่จนแล้วจนรอด วงการหนังสือพิมพ์ก็ยังย่ำอยู่ที่เดิม

มีความเรียกร้องต้องการ “ปฏิวัติ” วงการหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ยุคก่อน 14 ตุลาคม 2516 กระทั่งก้าวผ่านรัฐบาลประหารวันที่ 6 ตุลาคม 2519

ก็ยังวงเวียนอยู่ในวงจรเดิม แทบไม่มีอะไรแปรเปลี่ยน

กระนั้น จากยุคพิมพ์ไทยก็มียุคเสียงอ่างทอง ไทยรัฐ และยุคข่าวสด จากยุคสยามรัฐก็มียุคประชาธิปไตย
ยุคพลังหนุ่มสาว และยุคมติชน

แต่ที่ก้าวกระโดดอย่างน่ากลัวก็คือ ยุคแห่ง “ดิจิทัล”

การเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล” แตกต่างไปจากการเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคฉับแกระ ไปยังยุคโรตารีเพราะผลสะเทือนมิได้เป็นการปฏิรูป

ตรงกันข้าม ดำเนินไปอย่างมีลักษณะ “ปฏิวัติ”

ความหมายในทางเทคโนโลยีก็คือ เป็นการเปลี่ยนผ่านจาก “ยุคอนาล็อก” เข้าไปสู่ “ยุคดิจิทัล” อย่างชนิดก้าวกระโดด

มีลักษณะหักล้างและทำลาย

กระบวนการเปลี่ยนผ่านจะเริ่มจากที่เป็นไปในทาง “รูปแบบ” และจะค่อยๆ ซึมลึกเข้าไปสู่จิตวิญญาณ

อัตราเร่งจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

ความเจ็บปวดจะปรากฏให้เห็นตลอด 2 รายทาง หากสำรวจผ่านพื้นที่ของแต่ละเว็บไซต์จะรับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เพราะ “ดิจิทัล แมน” จะเข้าแทนที่ “อนาล็อก แมน”

เพียงแต่เข้าไปอยู่ในพื้นที่อินเตอร์เน็ต เพียงแต่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นยานพาหนะจะถือได้ว่าดำรงความเป็น “ดิจิทัล แมน” ได้อย่างสมบูรณ์จริงหรือ

น่าสงสัย

น่าสงสัยเพราะหากว่าภายในจิตวิญญาณที่ชำแรกแทรกอยู่ในโลกออนไลน์เสมอเป็นเพียงเอารูปแบบที่เคยมีอยู่ในยุคอนาล็อกเข้ามาอยู่ในพื้นที่ดิจิทัลเท่านั้น

ยังต้องใช้เวลาพอสมควร “ดิจิทัล” จึงจะเป็นด้านที่ครอบงำ กำกับ

บทความก่อนหน้านี้เรามิใช่ศัตรูต่อกัน : โดย กล้า สมุทวณิช
บทความถัดไปสลดก่อนถึงวันเด็ก นักเรียนสาว ม.ปลายโคราชกระโดดขวางรถฆ่าตัวตายประชดรัก (ชมคลิป)