09.00 INDEX กระแส แก้ไข รัฐธรรมนูญ เป้าหมาย ร่วม ของสังคม

09.00 INDEX กระแส แก้ไข รัฐธรรมนูญ เป้าหมาย ร่วม ของสังคม

 

จำนวน 436 เสียงในสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้เลื่อนญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาต่อท้ายเรื่องเร่งด่วน

แม้จะมีการดำเนินการจริงในการประชุมสภาสามัญในเดือน พฤศจิกายน มิได้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้

แต่ก็มีความหมาย มีความสำคัญเป็นอย่างสูงทางการเมือง

ไม่เพียงเพราะเป็นรูปธรรมแห่งการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายรัฐ บาลกับฝ่ายค้าน หากแต่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ

และที่ทรงความหมายเพราะเท่ากับเป็นบาทก้าวหนึ่งไปสู่กระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญอันถือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย

 

พร้อมๆกับการตกลงร่วมระหว่างวิปฝ่ายรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านอันส่งผลให้การลงมติเลื่อนปรากฏขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์ พรรคพลังประชารัฐก็เริ่มขยับ

เป็นการขยับเหมือนกับ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เป็นการขยับเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

นั่นก็คือ ได้ดำเนินการยื่นญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

เท่ากับขณะนี้ได้มีญัตติที่มีเป้าหมายเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่ในสภา 4 ฉบับ

นั่นก็คือ ฉบับของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นั่นก็คือ ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ นั่นก็คือ ฉบับของพรรคชาติไทยพัฒนา และนั่นก็คือ ฉบับของพรรคพลังประชารัฐ

สะท้อนให้เห็นความเรียกร้องต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างเด่นชัด

 

จากการเคลื่อนไหวของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเช่นนี้จึงเท่ากับยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมว่า การเคลื่อนไหวในภาคประชาชนมีผลสะเทือน

ก่อให้เกิด จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ อันจะนำไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่

ก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องประสานการรณรงค์ทั้งในรัฐ สภาและนอกรัฐสภาให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อสร้างพลังที่เป็นจริง

พลังอันมาจากความต้องการร่วมของสังคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon