รายงานหน้า2 : ‘ป.ป.ช.’เปิดเซฟ‘80ส.ส.’ ‘พระเครื่อง-เหล็กไหล’นับพันล.

หมายเหตุ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 80 ราย ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง 79 ราย และพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย ที่ห้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 20 กันยายน

⦁นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4 คน
มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,632,536,266 บาท เป็นทรัพย์สินของนายธนาธร 5,137,150,764 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,500,100 บาท เงินฝาก 1,527,870,470 บาท เงินลงทุน 3,014,693,457 บาท เงินให้กู้ยืม 202,600,000 บาท ที่ดิน 41,700,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 47,270,000 บาท ยานพาหนะ 11,300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 285,006,835 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,210,000 บาท ส่วนทรัพย์สินของนางรวิพรรณ มีทรัพย์สิน 495,385,501 บาท เป็นเงินสด 1,500,000 บาท เงินฝาก 237,672,289 บาท เงินลงทุน 192,855,208 บาท ที่ดิน 5,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000 บาท ยานพาหนะ 4,300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 11,488,002 บาท ทรัพย์สินอื่น 41,570,000 บาท โดยทั้งคู่มีหนี้สิน 683,303 บาท
สำหรับยานพาหนะที่นายธนาธรและคู่สมรสแจ้งไว้จำนวน 6 รายการ ได้แก่ รถตู้ รถกระบะ เรือยอชต์มูลค่า 10 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นของสองคน รวม 50 รายการ อาทิ นาฬิกายี่ห้อหรู แหวนเพชร หนังสือในห้องสมุด 2,000 เล่ม เปียโน ชุดโฮมเธียเตอร์ ตู้ไวน์รวมไวน์ จักรยาน พรมเปอร์เซีย โคมไฟคริสตัล โต๊ะประชุม โซฟา กระเป๋ายี่ห้อหรู ชุดเครื่องประดับสตรีทั้งเพชร พลอย มุก ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อุปกรณ์ปีนเขา เรือคายัค
ทั้งนี้ได้ชี้แจงเอกสารรายได้ต่อปี มีรายได้เป็นเงินเดือน ส.ส. 854,760 บาท และเงินประจำตำแหน่ง ส.ส. 507,960 บาท โดยระบุหมายเหตุว่า ยังไม่ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ส.ส.เพราะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากศาลรัฐธรรมนูญ

⦁นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. พร้อมคู่สมรส ดร.เออเชนี เมรีโอ (Eugenie Merieau)
มีทรัพย์สิน 9,984,857 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 6,495,723 บาท ของคู่สมรส 3,489,134 บาท มีหนี้สิน 2,310,236 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 7,310,236 บาท ทั้งนี้นายปิยบุตรแจ้งว่า มีรายได้เป็นเงินเดือนจากพรรคอนาคตใหม่ 70,000 บาท ค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตให้ตีพิมพ์งานเขียน 30,000 บาท แจ้งทรัพย์สินอื่น เช่น วิสกี้ ยี่ห้อ Hibiki master select, Hibiki 17 years, Akashi sing malt และ The yamazaki single malt 18 years จำนวน 5 ขวด 65,200 บาท ไวน์ 6 ขวด 13,000 บาท
ส่วนสิทธิและสัปทาน มีตำราประกอบการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ คือ “กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”, กฎหมายการปกครองในประเทศยุโรป, หนังสือ “รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ความคิด อำนาจ สถาปนา การเปลี่ยนผ่าน (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน), หนังสือ ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการและนิติประหาร (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน)”, หนังสือ ราชมัลลงทัณฑ์ บัลลังก์ปฏิรูป ฯลฯ โดยตีพิมพ์แต่ละครั้งเฉลี่ย 30,000-40,000 บาท นอกจากนี้ยังแจ้งด้วยว่ามีหนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ จำนวนกว่า 2,500 เล่ม มูลค่า 1,250,000 บาท ตู้หนังสือ มูลค่า 60,000 บาท

⦁นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค.
แจ้งชื่อคู่สมรส นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ แจ้งว่าปัจจุบันตนและคู่สมรสได้มีข้อพิพากปัญหาฟ้องหย่าต่อกันอยู่ และได้แยกกันอยู่เป็นเวลาระยะหนึ่ง โดยมิได้จดทะเบียนหย่าแต่อย่างใด ทำให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้ไม่อาจเป็นไปตามปกติได้ โดยได้แจ้งขอความร่วมมือกับคู่สมรสให้ทราบแล้ว แต่หาได้รับความร่วมมือไม่ ทำให้ไม่ทราบได้ว่ารายการทรัพย์สินของคู่สมรสและทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงไม่อาจยื่นบัญชีทรัพย์สินของทั้งคู่ครบถ้วนตามความเป็นจริง ดังนั้น จึงได้ยื่นตามแต่ที่ได้ค้นพบและปรากฏในเอกสาร รวมถึงที่พบในสื่อออนไลน์ต่างๆ
นายพิธาแจ้งทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส 137,785,190 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายพิธา 126,405,190 บาท ของคู่สมรส 11,180,000 บาท หนี้สิน 22,954,064 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 114,831,126 บาท โดยมีรายจ่ายจำเป็น เช่น ค่าเล่าเรียนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 200,000 บาท, ค่าใช้จ่ายของบุตร 480,000 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินของนายพิธา ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 18,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 60,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 30,284,477 บาท โดยแจ้งทรัพย์สินอื่นๆ เช่น กระเป๋า 8 ใบ 1,090,000 บาท เครื่องเพชร 1 ชุด 3,000,000 บาท นาฬิกา 9 เรือน 7,240,000 บาท เสื้อสูทและเสื้อผ้าลำลองยี่ห้อต่างประเทศ 15 ตัว 1,400,000 บาท เปียโน 1 ตัว 500,000 บาท กีตาร์ 3 ตัว 50,000 บาท ปากกา 1 ด้าม 200,000 บาท

⦁นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรค อนค.
สถานนะโสด มีทรัพย์สิน 2,607,230 บาท เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,250,000 บาท เงินฝาก 148,956 บาท ระบุรายจ่ายส่วนตัว 700,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 120,000 บาท จักรยานยนต์ ฮอนด้าดรีม 1 คัน มูลค่า 25,000 บาท

⦁น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. พร้อมคู่สมรส
มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,441,216 บาท หนี้สิน 4,089,348 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,351,868 บาท แจ้งว่ามีสิทธิและสัมปทาน เช่น ลิขสิทธิ์หนังสือ “ไม่มีอะไรในเกาหลีเหนือ” 70,000 บาท, The explorer and Other stories Gamme magie editions 30,000 บาท กระเป๋า 170,000 บาท สร้อยไข่มุก 20,000 บาท แหวน 85,000 บาท แว่นตา 26 อัน 100,000 บาท, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. โสด มีทรัพย์สิน 4,504,782 บาท หนี้สิน 2,687,596 บาท, น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. ลูกสาวของนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน 38,660,727 บาท หนี้สิน 264,490,068 บาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 225,829,341 บาท โดยหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันอื่นๆ 235,612,363 บาท เป็นต้น

⦁นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. พร้อมคู่สมรส
มีทรัพย์สิน 28,768,041 บาท หนี้สิน 8,613,343 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 20,154,697 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,405,000 บาท อาวุธปืน 3 กระบอก พระเครื่อง และพระเหรียญ 245 รายการ เป็นต้น

⦁น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค.
มีทรัพย์สิน 3,319,567 บาท เป็นเงินฝาก 91,066 บาท เงินลงทุน 864,000 บาท ยานพาหนะ 1,400,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 964,500 บาท ไม่มีเงินสด ไม่มีให้กู้ยืม ไม่มีที่ดิน ไม่มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีสิทธิและสัมปทาน มีหนี้สิน 710,512 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 24,051 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 686,461 บาท ไม่มีเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
ยานพาหนะแจ้งว่า ครอบครองรถยนต์ 2 คัน คือ โตโยต้า คัมรี และรถตู้โตโยต้า อัลพาร์ด ทรัพย์สินอื่นแจ้งไว้ 12 รายการ ได้แก่ กำไรทองคำโบราณ สร้อยข้อมือเพชร สร้อยข้อมือทองคำ สร้อยคอทองคำพร้อมจี้ นาฬิกา แหวน จี้ทองคำ ต่างหูเซาท์ซี สร้อยคอมุก กำไลเพชร ผ้าซิ่นไหม ผ้าซิ่นฝ้าย ส่วนหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ผู้ยื่นแจ้งว่าเป็นการผ่อนรถตู้อัลพาร์ดต่อธนาคารธนชาต

⦁น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ ด.ช.ทวีทอง ไกรคุปต์ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีทรัพย์สิน 169,666,795 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา 163,781,598 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 21,982,567 บาท เงินลงทุน 9,999,800 บาท เงินให้กู้ยืม 11,101,141 บาท ที่ดิน 20,068,090 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 61,050,000 บาท ยานพาหนะ 16,580,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 23,000,000 บาท เป็นทรัพย์สิน ด.ช.ทวีทอง ซึ่งเป็นเงินฝากจำนวน 5,885,197 บาท หนี้สิน 29,731,411 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 18,331,411 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 11,400,000 บาท
น.ส.ปารีณาได้แจ้งประวัติย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 -ถึงปัจจุบันว่า เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และแจ้งรายได้ต่อปีรวม 111,999,796 บาท แบ่งเป็นรายได้ประจำเป็นเงินเดือน ส.ส. 1,362,720 บาท การเลี้ยงไก่ 109,962,076 บาท การเลี้ยงวัว 675,000 บาท สำหรับรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3,600,000 บาท ฟาร์มไก่ 107,770,454 บาท รวมรายจ่าย 111,370,454 บาท
ส่วนเงินลงทุนที่ผู้ยื่นแจ้งไว้ เป็นเงินลงทุนในบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด มูลค่า 9,999,800 บาท เงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมจำนวน 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รับจ้าง และค้าขาย ยานพานะ 11 รายการคือ รถบรรทุกพ่วงสิบล้อ พร้อมพ่วง รถแทรกเตอร์ รถตู้ รถเก๋ง และรถจักรยานยนต์ ส่วนทรัพย์สินอื่นมี 3 รายการ มูลค่ารวม 23,030,000 บาท ประกอบด้วย สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย สมเด็จนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ วัว 500 ตัว และปืน 9 มม. 1 กระบอก

⦁นายมงคลกิตติ์ สินสุขธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์
พร้อมคู่สมรส 2 คน คือ น.ส.พัทธนันท์ ฤทธิ์ชัยเรืองเดช กับ น.ส.ภคอร จันทรคณา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4 คน โดยเป็นบุตรในสมรส 1 คน และบุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว 3 คน โดยทั้งหมดแจ้งที่อยู่เดียวกัน คือ หมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลส รัตนาธิเบศร์ ไทรม้า จ.นนทบุรี โดยนายมงคลกิตติ์ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็น 2 ชุด ชุดแรก น.ส.พัทธนันท์ ระบุว่า มีทรัพย์สิน 192,902,325 บาท หนี้สิน 19,168,813 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 173,733,512 บาท และชุดสองแจ้งว่า น.ส.ภคอร มีทรัพย์สิน 5,263,770 บาท หนี้สิน 350,625 บาท มีทรัพย์สินมากกว่านี้สิน 4,913,145 บาท
นายมงคลกิตติ์ระบุอาชีพการทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบันว่า เป็นประธานบริษัท ที.เอ.อี. มาร์ท กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอกลักษณ์ สมุนไพรไทย และแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 6,309,906 บาท มีรายจ่ายประจำ 4,799,544 บาท โดยเป็นการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ใช้จ่ายส่วนตัว อุปการะบิดามารดา ทำบุญช่วยสาธารณะ เงินบริจาคพรรคไทยศรีวิไลย์ และทรัพย์สินของนายมงคลกิตติ์ ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินอื่น จำนวน 147,971,500 บาท อาทิ พระกริ่งปวเรศทองคำ หนัก 3 บาท มูลค่า 50 ล้านบาท พระร่วงหลังรางปืน จ.สุโขทัย เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 12 ล้านบาท พระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์ เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 30 ล้านบาท พระพุทธชินราชใบเสมา เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 2,540,000 บาท พระสมเด็จวัดระฆัง เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 40,020,000 บาท พระรอดลำพูน เลี่ยมทองคำ 1 บาท (ฐานบิ่น) มูลค่า 10,020,000 บาท
ส่วนทรัพย์สินอื่นของ น.ส.พัทธนันท์ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ เหรียญกษาปณ์โบราณ ธนบัตรโบราณ รวมถึงสุนัขพันธุ์บีเกิ้ล 2 ตัว ขณะที่ น.ส.ภคอร แจ้งทรัพย์สินอื่นว่า มีกลุ่มพระเครื่อง ครอบครองอยู่ 6 รายการ เช่น พระเสาร์ 5 รุ่นพระครูไกร วัดหนองกลับ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เลี่ยมกรองทองคำ พระพุทธชินราช (องค์สัมฤทธิ์) ปี 2512 เครื่องประดับสตรี อาทิ สร้อยคอเพชรปีกหงส์ ต่างหูเพชรชาแนล

⦁นายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) พร้อมคู่สมรส
มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,008,573,006 บาท หนี้สิน 70,715,818 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,007,857,187 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 370,876,574 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 113,150,000 บาท เงินสด 6,800,000 บาท แจ้งรายการทรัพย์สินอื่นๆ เช่น พระเครื่องและพระบูชา 49 รายการ อาทิ ชุดเบญจภาคี 2 ชุด ชุดละ 100,000,000 บาท พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ หลายองค์ มูลค่าองค์ละ 10,000,000-20,000,000 บาท พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะล้านนา 30,000,000 บาท พระนางพญาพิมพ์ฆาฎิ วัดนางพญา จ.พิษณุโลก 20,000,000 บาท พระสมเด็จจิตรลดา 10,000,000 บาท จี้เพชร 5 กะรัต 1,200,000 บาท นาฬิกา 7 เรือน 2,200,000 บาท นาฬิกา Piaget เรือนทองล้อมเพชร 1,500,000 บาท อาวุธปืน 10 กระบอก เช่น ปืน Colt 10 mm 100,000 บาท ปืน Browning 245 px 65,000 บาท

⦁นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา (ชพน.)
สถานภาพโสด มีทรัพย์สิน 95,702,821 บาท หนี้สิน 36,119,822 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 59,582,999 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน มูลค่า 51,274,950 บาท ยานพาหนะ มูลค่า 21,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น มูลค่า 14,931,000 บาท ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นาฬิกา Patek Philippe 6 รายการ มูลค่า 8,750,000 บาท นาฬิกา Rolex รุ่น Daytona มูลค่า 500,000 บาท นาฬิกา Vachedom Constantin มูลค่า 500,000 บาท ปืนสั้น 3 รายการ รวมมูลค่า 430,000 บาท เป็นต้น

⦁นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) และคู่สมรส
มีทรัพย์สิน 184,319,463 บาท หนี้สิน 23,271,225 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 161,048,237 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนมูลค่า 46,200,000 บาท โดยเป็นเงินลงทุนในบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด, กิจการเลี้ยงเสือเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน 23 ตัว และกิจการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ทั้งนี้ กิจการเลี้ยงเสือเพื่อการท่องเที่ยวนั้น นายชูวิทย์ระบุว่าประเมินค่าไม่ได้ ส่วนกิจการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า เป็นการเพาะและค้าโค กระบือ จำนวน 27 รายการ มูลค่า 45,200,000 บาท พบว่า ตัวที่แพงที่สุดคือ โคพ่อพันธุ์ ชื่อ “จ้าวรักษ์” มูลค่า 8,000,000 บาท

⦁นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังไทยรักไทย
แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 1,112,531,135 บาท โดยมีหนี้สิน 801,083 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินอื่นมูลค่ากว่า 1,100,000,000 บาท เงินฝาก 2,281,135 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8,250,000 บาท ทรัพย์สินอื่น ที่น่าสนใจ นายคฑาเทพแจ้งว่ามีเหล็กไหลช่อ (โคตรเหล็กไหล) มูลค่า 700 ล้านบาท โดยแจ้งว่าได้มาเมื่อปี 2537 เหล็กไหลก้อน (มหาเหล็กไหล) มูลค่า 300 ล้านบาท โดยแจ้งว่าได้มาเมื่อปี 2538 อุกกาบาต มูลค่า 10 ล้านบาท พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตุบัวตูม มูลค่า 15 ล้านบาท พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ มูลค่า 15 ล้านบาท พระสมเด็จวัดระฆัง (ผงตะไบทอง) มูลค่า 10 ล้านบาท เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คิดเห็นแชร์ : Energy for All
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว : 21 กันยายน2562 : นิวรอน