คนตามข่าว : กีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ข้าราชการหนุ่มใหญ่ ยังเหลืออายุราชการอีกยาวไกล

กีรติ รัชโน ขยับจากเก้าอี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งใหม่-อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

แทนที่ อดุลย์ โชตินิสากรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ

ครม.มีมติแต่งตั้งตามการเสนอของจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เจ้ากระทรวง

ตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

ดร.กีรติ เกิด 25 พฤศจิกายน 2510 จบชั้นประถมโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมวิทยา

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ยูไนเต็ด สเตตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศ

ลูกหม้อกรมการค้าต่างประเทศ เส้นทางชีวิตราชการผ่านการดำรงตำแหน่งหลักๆ

ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างปี 2553-2554

2554-2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ, 2556-2559 ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ

จากนั้น นั่งรองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ ช่วงปี 2559-2561

ตามด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561

เชี่ยวชาญเป็นมือด้านสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือมันสำปะหลัง มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องการระบายข้าว การทำตลาดข้าว การส่งออกมันสำปะหลัง

รวมถึงภารกิจในคดีรับจำนำข้าวที่ยังคงค้างอยู่ในชั้นศาล

จากผู้ตรวจราชการฯ ขยับดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ตามมติ ครม. 1 ตุลาคม 2562

บทความก่อนหน้านี้ปิยบุตร ชี้ 70 ส.ส.ไม่อนุมัติพ.ร.ก.โอนย้ายฯ ยกมือตามมติพรรค หลังถกหนัก 3 วัน
บทความถัดไปบทนำ : วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 : กับดักประเทศไทย