รายงาน : กรณี เรือดำน้ำ อนาคต ของ รัฐบาล ก้าวเดิน เช่นใด

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคมนี้

มากด้วยความละเอียดอ่อน และมากด้วยความอ่อนไหว

เพราะจะมีการนำเอามติของคณะอนุกรรมาธิการที่แสดงความเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการซื้อเรือ
ดำน้ำของกองทัพเรือเข้าสู่การพิจารณา

“มติ” ของคณะกรรมาธิการจึง “สำคัญ”

ความสำคัญมิได้อยู่ที่ว่า เสียงในทางการเมืองของรัฐบาลมีความเหนือกว่าและทรงอำนาจมากเพียงใดเท่านั้น

หากยังขึ้นอยู่กับ “วิจารณญาณ” ของ “เสียงข้างมาก”

เพราะหากฝ่ายของรัฐบาลยังดึงดันและเห็นชอบกับมติอันมาจากคณะอนุกรรมาธิการอาจทำให้เกิดความรู้สึกในทางลบต่อรัฐบาลได้

ในแง่ที่มองได้ว่าเป็น “ทรราชย์” ของ “เสียงข้างมาก”

หากประเมินผ่านกระแสอันสะท้อนอารมณ์ในทางสังคมออกมาเด่นชัดอย่างยิ่งว่า ความโน้มเอียงก็คือต้องการให้ “ชะลอ” เรื่องนี้เอาไว้ก่อน

เห็นถึงความจำเป็น แต่ไม่ควรเป็น “ขณะนี้”

“น้ำเสียง” ในลักษณะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อโลกและประเทศต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาแล้ว

มองว่าความยากลำบากเฉพาะหน้าคืออะไร

ในตอนนั้นเกิดความเรียกร้องต้องการให้มีการเกลี่ยและโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเรื่องที่มิได้เป็นความจำเป็นเฉพาะหน้า

เน้นไปในเรื่องการต่อสู้กับ “โควิด”

แม้ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสจะผ่อนคลายลง แต่สถานการณ์ในลักษณะ “อาฟเตอร์ช็อก”
ก็ยังดำรงอยู่โดยเฉพาะทางด้าน “เศรษฐกิจ”

จึงเห็นควรให้ “ชะลอ” แผนซื้อ “เรือดำน้ำ” ไปก่อน

เมื่อประเมินจากท่าทีของรัฐบาล ประเมินจากท่าทีของกองทัพเรือ เด่นชัดอย่างยิ่งว่าต้องการให้โครงการซื้อเรือดำน้ำเดินไปข้างหน้า

เดินไปโดยไม่สนใจต่อเสียงท้วงติง ห้ามปราม

ขณะเดียวกัน อารมณ์ในทางสังคมที่ปรากฏอย่างหนาแน่นในขณะนี้แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมี 50 กว่าเสียงในรัฐบาลก็เป็นห่วง

น่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นนี้แม้ใน “กรรมาธิการ”

การแสดงออกซึ่งจะกลายเป็น “มติ” จากที่ประชุมใหญ่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จึงสำคัญ

สำคัญต่อแนวโน้มและอนาคตของประเทศ

ไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร ไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านจะตัดสินใจอย่างไร

นี่ย่อมชี้ถึงทิศทางใน “อนาคต” อย่างเป็นรูปธรรม

คําว่า “อนาคต” ในที่นี้มิได้หมายเฉพาะโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำในความรับผิดชอบของกองทัพเรือเท่านั้น หากแต่ยังหมายถึงอนาคตของ “รัฐบาล”

หมายถึงอนาคตของ “ประเทศ”

และจะทำให้สามารถคาดหมายต่อไปได้อีกว่า แนวโน้มของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะออกมาอย่างไร

จริงใจหรือว่าเสมอเป็นเพียง “ไก่กา”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นิวส์โน้ต : ดี(แต่)ทอล์ก
บทความถัดไปก้างตำคอ 26ส.ค.2563 : โดย นายเสียม