รายงาน : อภิปราย ปลายหอก พุ่งใส่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา พลังจาก ฝ่ายค้าน

มีประโยคและเนื้อความหนึ่งใน “ญัตติ” ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ที่สามารถถือได้ว่าเป็นประโยคและเนื้อความยอดฮิต

นั่นก็คือ สร้างความร่ำรวย มั่งคั่งให้กับ “ตนเอง” และ “พวกพ้อง”

ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

เพียงแต่เปลี่ยน “รายละเอียด” และการจัด “ลำดับ”

อย่างเช่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความรำรวย มั่งคั่ง”

ขณะที่ต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ระบุ

“ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง”

แล้วต่อ “นักการเมือง” อาชีพเล่า รอดพ้นหรือไม่

เริ่มจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ “แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ เข้ามาเพียงเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง”

ตามมาด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี

“ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก”

แล้วกรณีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

“ปกปิดอำพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค เพื่อเปิดช่องให้มีการทุจริตแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน”

แล้วกรณีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

“บริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชน

เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด เพื่อให้มีสิทธิดำเนินงานในกิจการของรัฐ”

กล่าวโดยสรุปตั้งแต่หางแถวอย่าง นายสุชาติ ชมกลิ่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไปยังหัวแถวอย่าง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ล้วนหนีไม่พ้นไปจาก “เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง”

ไม่ว่าจะมีที่มาจาก คสช.จากรัฐประหาร ไม่ว่าจะมีที่มาจากพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมีที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะมีที่มาจากพรรคภูมิใจไทย

ล้วนไม่แตกต่างกัน

เพียงแต่เมื่อพิจารณาจากญัตติโดยองค์รวมก็จะสามารถจำแนกให้เห็นว่า 3 เป้าหมายใหญ่ยังพุ่งไปยัง 1
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

เพราะ 3 คนนี้คือ ตัวจริง เสียงจริง

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เหมือนกับเป็นองค์ประกอบและเครื่องเคียง

ร่วมอยู่ในนาวาใหญ่อันนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ท่วงท่า อาการ ไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรค
เพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย สามารถเข้าใจได้

แต่ที่เป็นปัจจัยชี้ขาดอย่างแท้จริง

ยังขึ้นอยู่กับว่าผู้อภิปรายแต่ละคนจะมี “เนื้อหา” อย่างไร มี “ข้อมูล” ลึกซึ้งเพียงใด และมีวิธีวิทยาในการจัดระบบและนำเสนอแบบไหน

เมื่อท่านพูด คนจะฟัง เมื่อท่านลงมือทำ คนจะเชื่อ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้319 เสียงในสภาเห็นชอบ กม.ปลดล็อกพืชกระท่อม มีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจาฯ
บทความถัดไปการ์ตูนอรุณ วัชระสวัสดิ์