รายงานหน้า2 : ‘อนุทิน’ปลื้มความสำเร็จ กัญชาบ้านละ6ต้นเพื่อปชช.

หมายเหตุ – นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม

รู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างมาก ที่เห็นทุกคนร่วมผลักดันให้ประเทศไทยและคนไทยได้รับประโยชน์มหาศาลจากพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ คือ “กัญชา” และ “กัญชง” วันนี้เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์และนโยบายกัญชาที่ สธ. โดยคณะผู้บริหารชุดนี้ประกาศไว้ ขณะที่ผมได้ประกาศไว้ช่วงการเลือกตั้งว่า นโยบายกัญชา 6 ต้น จะต้องเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้นโยบายดังกล่าวมีผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

เราทำให้สาธารณชนเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิดที่มีต่อกัญชา จะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลที่เขียนอย่างชัดเจนว่าเราต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากกัญชา พัฒนา วิจัย ถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการปลูก การผลิต การใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและกัญชงอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ และเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน สามารถนำพืชกัญชา กัญชงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ผมได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีสาระสำคัญในการปลดล็อกทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ยกเว้นช่อดอกใบที่ติดกับช่อดอก และเมล็ดกัญชา ออกจากยาเสพติดให้โทษ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพมากขึ้น แม้วันนี้ยังมีเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้ประโยชน์จากกัญชา ซึ่ง สธ.กำลังเร่งดำเนินการทุกรูปแบบในการแก้กฎหมายเพื่อประชาชน ผู้ป่วย หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย หรือแม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงที่ประชาชนปลูก

ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแก้ไขร่างกฎหมายกัญชา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา แต่ระหว่างนี้ สธ. ได้หาหนทางแนะนำให้ผมใช้อำนาจหน้าที่ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ สธ. ในขอบเขตที่ทำได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทำทุกวิถีทางให้ประชาชนได้ปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชามากที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนจะปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

เราได้หาช่องทางให้ประชาชนมีกัญชา 6 ต้น ในบริเวณบ้านของตนเองได้แล้ว ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เป็นคู่สัญญากัน ประชาชนสามารถปลูกและส่งมอบช่อดอกกัญชาพร้อมเมล็ดให้กับ รพ.สต ไปผลิตเป็นยาตามกฎหมาย ส่วนใบ ราก กิ่ง ก้าน ลำต้น เป็นของประชาชน และได้รับการปลดออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ดังนั้น ประชาชนในวิสาหกิจชุมชน สามารถนำมาใช้ประโยชน์แปรรูป ปรุงอาหารเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว

โครงการปลูกกัญชา 6 ต้น เป็นการผลิตวัตถุดิบทางการแพทย์ให้แก่ รพ.สต. ถือเป็นสิ่งที่ชอบธรรม และเป็นสิ่งที่ทำได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนั้น ยังสร้างรายได้ให้ตนเอง เพื่อนวิสาหกิจชุมชนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ วันนี้เราทำได้เท่านี้ก่อน แต่วันหน้า เรากำลังจะผลักดันให้ท่านทำได้มากกว่านี้

สิ่งที่เกิดขึ้นได้เริ่มทำมาตั้งแต่ผมเข้ามาบริหาร สธ. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล ขอเรียนประชาชนให้ทราบว่า หากย้อนกลับไปดูนโยบายโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปี 2562 นโยบายกัญชา กัญชง เพื่อการแพทย์ ไม่ใช่เพียงนโยบายที่เกรงใจพรรคร่วมรัฐบาลหรือใส่เป็นพิธีการเท่านั้น แต่ถูกบรรจุไว้ในสถานะ “นโยบายเร่งด่วน” ที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ

ดังนั้นวันนี้เราได้ก้าวมาเป็นระยะทางไกลมากแล้ว เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือ การแก้ไขกฎหมายให้พืชกัญชา กัญชง เป็นผลผลิตทางการเกษตรอีก 1 ชนิด ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกคนในประเทศ

นายยืนยง โอภากุล หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตของประเทศไทย แต่งเพลง “หนูกัญชา” ให้กับผมในช่วงที่เข้ามาทำนโยบายกัญชาช่วงแรก ที่มีแรงกดดันมากมาย มีการปรามาส ดูแคลน ทำให้นโยบายกัญชาถูกมองว่าไม่มีทางทำได้ เนื้อเพลงในตอนต้นว่า “ฉันเคยอ่านนิทานอีสป ที่ในตอนจบ หนูช่วยราชสีห์”

ซึ่ง “พี่แอ๊ด” มองว่า ผมเปรียบเสมือนหนู และประชาชนทุกคนเปรียบเสมือนราชสีห์ที่ยิ่งใหญ่ ในวันนี้ที่ราชสีห์ช่วยหนูให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่าน ดังนั้น หนูเองก็จะต้องช่วยเหลือราชสีห์กลับคืน ในการทำให้ราชสีห์ลืมตาอ้าปาก

ท่อนที่ร้องว่า “กัญชงกัญชา เป็นของดี ถ้ามีหนูช่วยก็คงได้ใช้” แต่ตอนนี้ไม่ใช่หนูเพียงตัวเดียว แต่เป็นหนูที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขทุกคน หนูดุ๊กดิ๊ก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. หนูป้อม นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หนูอัมพร พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ยังมีอีกหลายหนูที่อยู่ในกระทรวง ไม่มีใครเป็นหนูผีสักคน มีแต่หนูที่พร้อมจะมาช่วยราชสีห์คือ พี่น้องประชาชนชาวไทย และที่ร้องว่า ได้ใช้ นั่นหมายถึงได้ปลูก จะกี่ต้น กี่ไร่ก็ว่าไป หรือปลูกเป็นเศรษฐกิจยิ่งดีใหญ่ เกษตรกรไทยคงลืมตาอ้าปาก

ซึ่งเพลงนี้แต่งโดยอัจฉริยะบุคคล สามารถบรรยายพืชกัญชา กัญชง ทำให้เราเข้าใจสรรพคุณของมัน คือ รากและต้นใบดอกกัญชา ใช้ปรุงเป็นยา เป็นสมุนไพร ปรุงรสแกงเนื้อแกงไก่ แทนผงชูรสเจริญอาหาร อาการทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ยังทุเลาเบาลงถึงหายขาด กัญชามีจารึกในประวัติศาสตร์ ว่าไทยแลนด์เป็นชาติที่ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ

และสำคัญที่สุดคือ สายเหนียวต้อง “หนูกันภัย” สายอนามัยต้อง “หนูกัญชา” ข้าราชการ ผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้าช่วยกันร่วมใจ เมืองไทยจะร่ำรวย

จะเห็นถึงประโยชน์ของกัญชา กัญชงของรัฐบาลไทย ไม่ถือเป็นความสำเร็จของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นความสำเร็จร่วมกันของรัฐบาลไทย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค เพื่อร่างกฎหมายกัญชา ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา

ผมมั่นใจว่าหากสมาชิกรัฐสภามีความสำนึกในตัวเองว่าเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย มีหน้าที่เพียงสิ่งเดียวคือ ต้องบรรดาลประโยชน์ ความสุขให้คนไทย ท่านเหล่านั้นต้องสนับสนุนกฎหมายแก้ไขกัญชาของรัฐบาล และผมมั่นใจว่าท่านจะให้การสนับสนุน เพราะไม่ใช่เรื่องการเมือง หรืออวยผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ เข้าถึงการใช้กัญชามากขึ้น ขอให้ประชาชนเข้ามาร่วมงานและได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง

และขอย้ำว่า สธ.พร้อมให้ความร่วมมือตามนโยบายที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สวยขึ้นเป็นกอง! ‘ตั๊ก ศิริพร’ พาแม่อ้อย เมกโอเวอร์ ดึงหน้า-ทำตาสองชั้น ลุคใหม่สุดปัง
บทความถัดไปบทนำหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน : ความหวังทางศก.