บทนำวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 : เลือกตั้ง อบต.

การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภา อบต.กว่า 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ด้วยความคึกคัก โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ต.ค. จากนั้น วันที่ 28 พ.ย. เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ทั่วประเทศ หลังจากว่างเว้นการเลือกตั้ง อบต.มายาวนาน 8 ปี และเพิ่งจะมีการเริ่มเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ได้แก่ นายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. และเทศบาลต่างๆ มีการประเมินจากนักวิชาการว่า น่าจะมีผลกับความรู้สึกของประชาชน ทำให้เกิดบรรยากาศที่คึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะ อบต.ที่ให้ปลัดรักษาการแทนนายกที่มาจากเลือกตั้ง และคาดหมายว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวบุคคลอย่างมาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะใช้สิทธิด้วยความระมัดระวัง โดยเลือกตัวแทนหรือตัวเลือกใหม่ๆ ที่เข้าใจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทำนองเดียวกับที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง อบจ.

ผลจากการว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมถึง อบต. อย่างยาวนานเกือบ 10 ปี หลังรัฐประหาร 2557 ทำให้ปัญหาหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้น อาทิ น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ หรือแม้แต่ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งของประชาชนเข้าไปร่วมดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที กลายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางและส่วนราชการ ที่จะต้องเข้าไปแก้ไข และไม่สามารถรับมือได้อย่างทันการณ์ การเข้าถึงเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนที่ประสบปัญหามีความล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน เพราะไม่ได้สัมผัส ขาดความเข้าใจพื้นที่ นอกจากนี้ ยังทำให้ในแต่ละท้องถิ่น ขาดการดูแล ขาดการตระเตรียมสำหรับรับมือปัญหาต่างๆ

การเลือกตั้ง อบต. ทั้งนายกและสมาชิกสภา จึงมีความสำคัญ ในฐานะหน่วยย่อยสุดของระบบการปกครองท้องถิ่น ที่จะทำหน้าที่บริหารท้องถิ่น และมีสภาทำหน้าที่ตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน เป็นประชาธิปไตยในระดับพื้นฐานที่สุด หากประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่ เลือกบุคคลที่เหมาะสม ก็น่าจะเข้ามาช่วยสะสางปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงว่างเว้นการเลือกตั้ง การแช่แข็งการปกครองท้องถิ่น ตลอดห้วงเวลาตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมา มีผลต่อประชาชนอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon