สิบล้อ ประท้วง โอกาส ทรัคส์ เพาเวอร์ สั่นไหว การเมือง

คอลัมน์หน้า 3 : สิบล้อ ประท้วง โอกาส ทรัคส์ เพาเวอร์ สั่นไหว การเมือง

คําขาดอันมาจาก “สหพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทย” ครบกำหนด 7 วันแล้วในวันที่ 26 ตุลาคม หากนับจากวันที่ 19 ตุลาคมที่ออกเคลื่อนไหว

ผลเฉพาะหน้า คือ ไม่มี “คำตอบ” ขณะเดียวกัน หากถือว่าการปรับราคาน้ำมันของรัฐบาลคืออยู่ที่อัตรา 30 บาท ก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปในทางตรงกันข้าม

นั่นคือ ขอไป 25 บาท กลับได้ 30 บาท

เท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้ปัดปฏิเสธต่อข้อเสนอจาก “สหพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทย” อย่างไม่สนใจไยดี

นี่ย่อมเท่ากับเป็นการท้าทายโดยตรง

เป็นการท้าทายต่อกระบวนการ “สาธิต” ด้วยการขับเคลื่อน “รถสิบล้อ” ตระเวนไปมาภายใน 7 เส้นทางหลักโดยรอบกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายเพื่อแสดง “ทรัคส์ เพาเวอร์”

ถามว่าวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงของ “ทรัคส์ เพาเวอร์” อยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะโดยการ “สาธิต” ไม่ว่าจะโดยการประกาศภายในวันที่ 27 ตุลาคม

เป้าหมาย 1 อยู่ที่ราคา “น้ำมัน”

ความเห็นของ “สหพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทย” ก็คือ อัตราน้ำมัน 30 บาทนั้นสูงเกินไปที่เหมาะสมน่าจะเป็น 25 บาท

เป้าหมาย 1 อยู่ที่การแสดงให้เห็นถึง “ทรัคส์ เพาเวอร์”

หากรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานไม่เห็นและปฏิบัติตาม “ข้อเสนอ” มาตรการที่ตามมา

คือ การสำแดงพลังของรถบรรทุก “เรือนแสน”

มาตรการยังไม่แจ่มชัดว่าจะเป็นการหยุดการเดินรถเพื่อขนส่ง “สินค้า” อันเป็นเครื่องอุปโภค หรือจะมีการปรับขึ้นราคา “ค่าขนส่ง”

หากประเมินจากปริมาณ รถเรือนแสน ย่อมมีผลสะเทือน

ตลอด 7 วันนับแต่ “สหพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทย” ได้ยื่นข้อเสนอและกำหนดเป็นคำขาดท่าทีของรัฐบาลไม่เพียงแต่เล่นบท “จ่าเฉย”

หากแต่ดำเนินไปในลักษณะ “ท้าทาย”

ลำพังการไม่ให้ความสนใจต่อ “ข้อเรียกร้อง” ก็มีความรุนแรงอยู่แล้ว แต่นี่ยังมีการปรับอัตราราคาน้ำมันอยู่ที่ 30 บาท

นี่เข้ากระสวน “ดับเบิล” ท้าทาย

ท่าทีเช่นนี้เป็นท่าทีแบบเดียวกับรัฐบาลเคยใช้เมื่อประสบกับการเคลื่อนไหวของ “แรงงาน” หรือแม้กระทั่งของ “คนรุ่นใหม่”

ทั้งในด้าน “เศรษฐกิจ” และในด้าน “การเมือง”

ความไม่พอใจจากกลุ่มแรงงานก็ทับถมอยู่แล้ว ความไม่พอใจจากกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ก็หมักหมมอยู่แล้ว

นี่ยังซ้ำเติมมาอีกจาก “ทรัคส์ เพาเวอร์”

ปมการเคลื่อนไหวอันมาจาก “สหพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทย” เป็นเรื่องในพรมแดนทางเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด

ไม่ว่ามองด้าน “ราคา” ไม่ว่ามองด้าน “น้ำมัน”

หากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังติดอยู่กับความเคยชินเก่าบนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นต่อ “อำนาจ” ที่มีอยู่ในมือ

ปัญหา “เศรษฐกิจ” ก็อาจขยายกลายเป็นปัญหา “การเมือง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon