บทนำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564 : เร่งแก้ความเสี่ยง

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยถึงการเปิดประเทศ 1 พ.ย. ว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมใน 5 ด้าน คือ 1.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนก่อนเดินทาง การตรวจสอบที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การเดินทางจากท่าอากาศยานจนถึงโรงแรมในลักษณะปิด (Sealed Route) การตรวจหาการติดเชื้อในประเทศ สนับสนุนวัคซีนให้จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เพื่อฉีดให้ประชาชนให้ครอบคลุมเพียงพอเป็นการควบคุมการระบาดและสร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วน 2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้เดินทางเข้าในประเทศอย่างรวดเร็วแม่นยำ และการตรวจสายพันธุ์กลายพันธุ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า 3.มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus มีใบรับรองและ QR Code ที่ให้ประชาชนสแกนเพื่อตรวจสอบและประเมินร้องเรียนได้ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ 4.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้สถานพยาบาลประเมินตนเอง พร้อมเข้าสู่การแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล และ 5.เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง ซึ่งขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ 26.2 ล้านเม็ด ยาเรมเดซิเวียร์ 74,284 ขวด และเวชภัณฑ์ต่างๆ ภาพรวมคงคลังประมาณ 3-6 เดือน และสามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติมต่อเนื่องตลอดเวลา

ที่น่าสนใจ คือ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่าได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความกังวล กับการเปิดเมือง เปิดประเทศ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564” ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวใน 17 จังหวัด พบว่า ยังมีความกังวล ร้อยละ 92.4 เรื่องที่กังวลมากที่สุด ได้แก่ เกิดการระบาดระลอกใหม่ ร้อยละ 75.8 รองลงมา ประชาชนการ์ดตกและไม่ป้องกันตนเอง ร้อยละ 49.7 สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 45.10 กลัวตนเองและครอบครัวติดเชื้อ ร้อยละ 41 มาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศอาจไม่ดีพอ ร้อยละ 39.6 กังวลว่าจะเกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง ฯลฯ สะท้อนถึงความไม่มั่นใจของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อให้การเปิดประเทศ ส่งผลในเชิงบวกต่อประเทศ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image