จาก หนังสือพิมพ์มติชน เป็น MATICHON ONLINE คอลัมน์ โลกสองวัย

บรรยากาศการประชุมกอง บก.

พรุ่งนี้ พุธที่ 9 มกราคม 2562 หนังสือพิมพ์มติชนก้าวขึ้นขวบปีที่ 42 หากนับย้อนกลับไปที่นักหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้ อันมี ขรรค์ชัย บุนปาน เป็นผู้นำ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงพิมพ์พิฆเณศ เดือนสิงหาคม 2515 ถึงปีนี้ รวม 47 ปี

หนังสือพิมพ์การเมืองภาษาไทย เริ่มต้นเมื่อ ขรรค์ชัย บุนปาน ขอประทานชื่อ “ประชาชาติ” จากพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระองค์ประทานคำอวยพรด้วยลายพระหัตถ์ ความว่า

เมื่อนายขรรค์ชัย บุนปาน มาปรารภกับข้าพเจ้าว่าใคร่จะออกหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติ” รายสัปดาห์ ข้าพเจ้าก็มีความยินดีและอนุโมทนา โดยชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕ แล้วข้าพเจ้าได้เล็งเห็น ความจำเป็นที่จะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจหลักประชาธิปไตย ที่ว่า รัฐบาลเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หรือว่า อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย

ข้าพเจ้าจึงได้จัดการออกหนังสือพิมพ์รายวัน ให้ชื่อว่า “ประชาชาติ” โดยมีคำขวัญว่า

“บำเพ็ญกรณีย์ ไมตรีจิต วิทยาคม อุดมสันติสุข”….

บัดนี้ นายขรรค์ชัย บุนปาน มาปรารภกับข้าพเจ้าว่า ใคร่จะออกหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติ” รายวัน ข้าพเจ้าก็มีความปิติยินดี และอนุโมทนาในความเจริญก้าวหน้านี้เป็นที่ยิ่ง

ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย ข้าพเจ้าขอให้หนังสือพิมพ์ “ประชาชาติ” รายวัน ประสบผลสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในการจรรโลงระบอบประชาธิปไตยตลอดไปเทอญ – นราธิป

จาก ประชาชาติ รายสัปดาห์ เป็นประชาชาติรายวัน ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 เป็นรวมประชาชาติรายวัน เมื่อมีการปฏิวัติ ด้วยอำนาจเผด็จการ วันที่ 6 ตุลาคม 2519 หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จึงถูกปิดตาย กระทั่งกลับมาดำเนินการต่อเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจ “เข็มทิศ” พัฒนาเป็นเข็มทิศธุรกิจ และที่สุดคือ “ประชาชาติธุรกิจ” ในปัจจุบัน

หลังปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ขรรค์ชัย บุนปาน จึงดำเนินการกับรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขอออกหนังสือพิมพ์อีกหนหนึ่ง และเพื่อมิให้เป็นที่กระอักกระอ่วนใจของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สั่งปิดหนังสือพิมพ์เอง จึงไม่ใช้ชื่อหนังสือพิมพ์ “รวมประชาชาติ” มาใช้ชื่อใหม่ คือ

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับปฐมฤกษ์ 9 มกราคม 2521

นสพ.มติชน ฉบับปฐมฤกษ์

กระทั่งวันนี้ 9 มกราคม 2562 ยาวนานถึงขวบปีที่ 42

ความเจริญเติบโตของหนังสือพิมพ์มติชนมากับความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้านกำลังพลทุกฝ่ายตั้งแต่กองบรรณาธิการ กองการผลิต แผนกบัญชี ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายสายส่ง ต้องผสานกลมกลืน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าที่นักข่าวออกตระเวนเข้าประจำการตามกระทรวง หน่วยงานราชการ ทำเนียบรัฐบาล ข่าวตระเวนโรงพัก

กองบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว บรรณาธิการข่าวเข้าประจำหน้าที่ ฝ่ายผลิตเริ่มทำงานพร้อมไปกับฝ่ายหาโฆษณา กระทั่งดวงอาทิตย์คล้อยบ่าย ข่าวเริ่มทยอยเข้ามาในกองบรรณาธิการ ทั้งข่าวทั้งบทความและทุกอย่างที่จะปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นเตรียมพร้อม เพื่อจัดส่งไปยังเครื่องพิมพ์ พิมพ์หนังสือพิมพ์ออก มาจัดส่งให้ฝ่ายจัดจำหน่าย นำส่งถึงมือผู้อ่านหน้าประตูบ้านรุ่งเช้า

หมุนเวียนอย่างนี้ 24 ชั่วโมง หนังสือพิมพ์ต้องตื่นตัวตลอดวันตลอดคืน เพื่อให้ทุกข่าวสารทุกสถานการณ์ ทุกปรากฏการณ์ถึงผู้อ่านทุกข่าว

ห้องสมุดและการเก็บข่าวยุคแรก

ต่อมา สิงหาคม 2523 จึงกำเนิดหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ เพื่อทดแทนหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ กระทั่งปรับเปลี่ยนเป็นมติชนสุดสัปดาห์ รายสัปดาห์ ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดถึงทุกวันนี้

วันที่โลกแห่งเทคโนโลยีก้าวหน้าเกิดอินโนเวชั่นใหม่ จากอนาล็อกเป็นดิจิทัล จากหนังสือผ่านหน้ากระดาษ เป็นหนังสือผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ จากหนังสิอพิมพ์มติชน เป็น MATICHON ONLINE คู่กัน

บทความก่อนหน้านี้กกต.แจง 4 ม.ค.เพิ่งแจ้งมท.ชะลอปฏิบัติแผนเลือกตั้งกันสับสน หลังพ.ร.ฎ.เลือกตั้งยังไม่ประกาศราชกิจจา
บทความถัดไปเลือกตั้งแพทยสภา! ฝาแฝด ‘ชัชชาติ’ นั่งกก. ร่วมกก.ท่านอื่นรวม 29 คน มีผล 1 ก.พ.62