คอลัมน์ โลกสองวัย : 1 กรกฎาคม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันนี้ จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

เวลา 15.00 น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัย ถึงสนามศุภชลาศัย ลูกเสือหน่วยดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ จันทร์เรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ รับเสด็จ

ผู้แทนลูกเสือทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร ประกอบด้วย

ลูกเสือสำรอง เด็กหญิงอิคีรา ตระการรุ่งโรจน์ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา ลูกเสือสามัญ เด็กชาย

กฤตพัฒน์ จันทเวชย์ศิริ วชิราวุธวิทยาลัย ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นายปรมะ สวรรค์ปัญญาเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เด็กหญิงธิรินันท์ รชตะนาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ลูกเสือวินามัญ นายวชิรวิทย์ เพ็ญแสงธนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เด็กหญิงกชกร ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ปทุมธานี

เมื่อเสด็จเข้าสู่ที่ประทับ ลูกเสือหน่วยดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประทับนั่ง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลเบิกผู้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้น 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่

1.เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีสุโข เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.เด็กชายปรวิทย์ สุขเมฆ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้น 3 จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.เด็กชายชนัญญ เพชรอาวุธ ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.นางสาวเรขา ข่ายเงิน ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านชำตะเคียน จังหวัดพิษณุโลก

3.นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

4.นายครรชิต คูณสาร ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เสร็จแล้ว นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ

พระราชทานพระโอวาท ลูกเสือหน่วยดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขบวนลูกเสือ เนตรนารี เดินสวนสนามถวายความจงรักภักดี

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อทอดพระเนตรการแสดงจบ จึงเสด็จลงจากที่ประทับ ลูกเสือหน่วยดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบลูกเสือกางเกงขาสั้น ประดับเหรียญลูกเสือสดุดี สวมหมวกปีก ขอเชิญลูกเสือและเนตรนารี รับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดใจ ‘อันดา’ สาวน้อย ‘บัวเกี๋ยง’  สีสันแห่ง ‘กลิ่นกาสะลอง’
บทความถัดไปญี่ปุ่น ปล่อยขบวนเรือล่าวาฬเชิงพาณิชย์ครั้งแรกรอบ 30 ปีหลังถอนตัวไอดับเบิลยูซี