สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘มากจนเกินความจริง’ สุโขทัยมีอำนาจเหนือมลายู

แม้จะมีงานประวัติศาสตร์หลายๆ ชิ้นในอดีตพยายามอธิบายว่าดินแดนมลายูเป็นของสยามมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่การเจรจาสนธิสัญญา ค.ศ.1909 กับอังกฤษต่างหากที่เพิ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าสยามมีอำนาจเหนือดินแดนมลายูอย่างแท้จริง และเป็นสยามเองที่ยินยอมแบ่งดินแดนมลายูบางส่วนให้กับอังกฤษเพื่อแลกกับผลประโยชน์และความมั่นคงของรัฐบาล หนังสือเล่มนี้คืองานตอบโต้ประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักชิ้นสำคัญ ที่จะช่วยให้คนไทยตื่นรู้ทางประวัติศาสตร์ ไม่หลงใหลกับวาทกรรม "เสียดินแดน" ที่มอมเมาคนไทยมาหลายทศวรรษ เสียดินแดนมลายู ประวัติศาสตร์ชาติ ฉบับ Plot Twist ของ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2562 (260 บาท)

ไฟใต้อาจมอดได้ด้วยลู่ทางหนึ่งซึ่งอ่อนนุ่ม คือสร้างความเข้าใจร่วมกัน (โดยไม่เสกสรรปั้นแต่ง) ตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี แต่ไฟใต้ไม่มีวันดับด้วยกองทัพรัฐทหาร

มลายู เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของอุษาคเนย์หลายพันปีมาแล้ว ชำนาญการเกี่ยวกับท่องทะเลสมุทร มีหลักแหล่งทั้งหมู่เกาะและภาคพื้นทวีป กระจายตามพื้นที่ใกล้ทะเล รวมทั้งในไทย

ตั้งแต่รอบอ่าวไทยตลอดคาบสมุทร มีคนพูดภาษามลายูตั้งหลักแหล่งหนาแน่นก่อนมีคนพูดภาษาไทย (ในตระกูลไต-ไท)

เมื่อคนพูดภาษาไทยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยุธยา จึงมีอาสาจาม (พูดภาษามลายู) เป็นใหญ่ในราชสำนัก พบในกฎมณเฑียรบาล (เท่ากับกลายตนเป็นไทย ด้วยการพูดภาษาไทยและอยู่ในวัฒนธรรมไทย) ดูแลกิจกรรมทางน้ำ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค

แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย เสกสรรปั้นแต่งสุโขทัยมีอำนาจกว้างขวางเหนือคาบสมุทรแหลมมลายู (รวมรัฐปัตตานี) ซึ่งไม่เป็นจริงตามหลักฐานโบราณคดี

“มากจนเกินความจริง” พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร บอกเกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตกรุงสุโขทัยไว้ในหนังสือ สุโขทัยเมืองพระร่วง กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2562 ดังนี้

“การเป็นกษัตริย์นักรบของพ่อขุนรามคำแหง ทำให้เกิดการตีความทางประวัติศาสตร์ถึงอาณาเขตการปกครองของแคว้นสุโขทัยออกไปกว้างไกลอย่างมาก มากจนเกินความจริง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาวการณ์ทางสังคมการเมืองการปกครองของแคว้นสุโขทัยสมัยนั้น” [หน้า 30]

แต่ในความเป็นจริง จารึกสุโขทัยหลักที่ 1 เป็นหลักฐานแสดง “เครือข่ายความสัมพันธ์ของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อบ้านเมืองรอบด้าน” เช่น ทิศใต้มีความสัมพันธ์กับดินแดนสุพรรณภูมิ ถึงนครศรีธรรมราช (ไม่ใช่แผ่อำนาจลงไป)

กรุงสุโขทัยไม่เคยมีอำนาจเหนือมลายู และไทยไม่ใช่เจ้าของดินแดนมลายู แต่เพิ่งยกทัพไปชิงจากมลายูมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ดั้งนั้นไทยจึงไม่ได้เสียดินแดนมลายูตามที่ชอบยกเมฆ เรื่องนี้มีงานวิจัยทางวิชาการ อยู่ในหนังสือ เสียดินแดนมลายู ประวัติศาสตร์ชาติ ฉบับ Plot Twist ของ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย สำนักพิมพ์มติชน

กรมศิลปากร ควรแบ่งปันข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นจริงให้เป็นที่รับรู้ทั่วกัน จะได้ไม่ใช้ความเข้าใจผิดไปข่มเหงรังแกกัน

สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี ต้องกระตือรือร้น “ทำความจริงให้ปรากฏ” ตามหลักฐานโบราณคดี

“ถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา” (จำจากคนอื่นที่ได้มาอีกทอดหนึ่งจากฝรั่ง)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon