คอลัมน์ โลกสองวัย : กิจกรรมมีส่วนร่วมกับสังคมของหลักสูตรผู้บริหาร

คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการระดมทุนสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อบริจาคหน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี และโครงการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่จังหวัดตากและสุรินทร์ กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ระหว่างเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2562

การนี้ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ปลายปี

ขอเรียนเชิญกรรมการสมาคมในฐานะผู้แทนรุ่นของแต่ละหลักสูตรร่วมกันบริจาคสนับสนุนโครงการ โดยแสดงความจำนงได้ที่ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคม โทรศัพท์ 08-1831-2876

หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคม โทรศัพท์ 09-0976-8727, 08-8016-3954 โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน หมายเลข 030-8-97724-2

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าผู้ร่วมทำบุญ และคณะแพทย์ จะเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ จากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชียตั้งแต่เวลา 07.50 น. ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เวลา 08.50 น.

จากนั้นจะเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ไปฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสนามช้างอารีน่าสเตเดียม รับประทานอาหารเที่ยงแล้วเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ เข้าพักที่โรงแรมทองธารินทร์ ประชุมคณะ ทำงาน เสร็จแล้วไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี และศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์

รุ่งเช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน เดินทางไปโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยคัดกรองเด็กปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อให้ได้รับการผ่าตัดในโอกาสต่อไป

เสร็จแล้ว คณะจึงเดินทางไปดูงานหมู่บ้านทอผ้าบ้านท่าสว่าง ชมการทอผ้าฝ้ายยกดอกสุรินทร์ บ้านจันทร์โสมา ก่อนเดินทางมาที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กลับกรุงเทพมหานครด้วยสายการบินนกแอร์

ในการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ของเด็ก สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าได้รับบริจาคสมทบทุนมาแล้วจำนวน 900,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มนำไปดำเนินการจำนวน 80 รายในจังหวัดสุรินทร์กับครอบครัวผู้ยากไร้ตามแนวชายแดนกัมพูชา วันที่ 9-13 กันยายนนี้ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลจังหวัดตาก เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ผู้ยากไร้ตามแนวตะเข็บชายแดนเมียนมาด้วย

ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ร่วมสมทบทุนกว่า 2,000,000 บาทให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่กว่า 100 ราย ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการการกุศลทั้งการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่มอบผ่านมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้ดำเนินการผ่าตัดให้เด็กเหล่านั้น ทำให้เด็กเหล่านั้นมีรอยยิ้มกลับคืนมาจำนวนไม่น้อย ขณะที่การรับบริจาคทั้งจากผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นยังดำเนินการต่อไป

เช่นเดียวกับโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดภาคอีสานซึ่งดำเนินการสำเร็จไปแล้วหลายหลัง

สำหรับในหลักสูตรอื่น ผู้เข้ารับการอบรมในหลายรุ่นต่างมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในสังคมกับสถาบันนั้นทุกสถาบัน ดังที่เคยนำเสนอกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8 ซึ่งร่วมกันบริจาครถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน 3 คัน กับสำนักงานส่งเสริมการประกันภัยเมื่อหลายเดือนก่อน

ทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 9 มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสังคมเช่นเดียวกัน เป็นกิจกรรมอะไรจะหาข้อมูลมานำเสนอต่อไป

หรือหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามกำหนดในหลักสูตรเช่นกัน

บทความก่อนหน้านี้‘ปอย-ตรีชฎา’ เผยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ ‘The Cave นางนอน’ รับเป็นบทท้าทาย
บทความถัดไปผงะ! ผัวโร่แจ้งความหลังเมียหาย ทิ้งไว้เพียงกะละมัง พบอีกทีเป็นศพลอยน้ำติดท่อไม่ไกลบ้าน