คอลัมน์ โลกสองวัย : กรรมการ Ticket to Life ชุดวันนี้

เดือนที่ผ่านมา กันยายนเป็นเดือนเกษียณและโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการที่ยังไม่เกษียณ กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งระดับสูงช้าไป 1 สัปดาห์ แต่งตั้งเป็นรักษาการไปก่อน ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกษียณราชการ เป็นนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอีกตำแหน่ง

เมื่อยังไม่มีใครมาเป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการจึงรักษาราชการแทน และน่าจะเป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ด้วยคุ้นเคยงานลูกเสือ

ทุกวันนี้ งานลูกเสือมิได้ก้าวหน้าในประเทศไทยเท่านั้น ยังพัฒนาก้าวหน้าไปในหมู่ลูกเสือภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และคณะลูกเสือโลก ทั้งยังมีกลุ่มลูกเสือเพิ่มขึ้นไม่เพียงลูกเสือในโรงเรียน ลูกเสืออาสาสมัคร ประเทศไทยมีกลุ่มลูกเสืออีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกเสือสิ่งแวดล้อม กลุ่มลูกเสือเลือกตั้ง กลุ่มลูกเสือช่อสะอาด และยังมีอีกสามสี่กลุ่ม อาทิ กลุ่มลูกเสือโครงการ Ticket to Lift ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศไทยด้วย

โครงการลูกเสือ Ticket to Life เป็นโครงการที่ประเทศในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้น เริ่มจากประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 6 ประเทศ ประเทศไทยร่วมด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นระยะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายประเสริฐ บุญเรือง ขณะเป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดตั้งคณะกรรมการ Ticket to Life ชุดปัจจุบัน นายเศรษฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการชุดนี้มีที่ปรึกษาประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก นายดิศกุล เกษมสวัสด์ Mr.Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย Mr.Jose Rizat C.Pangtinan เลขาธิการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เลขาธิการ กศน. นายอาณัฐชัย รัตตกุล นายสมบูรณ์ บุญศิริ รองประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เป็นที่ปรึกษา

รองประธานกรรมการประกอบด้วย นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นางจันทรา บริกส์ นางสาวอัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และสิทธิประโยชน์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครปฐม ปทุมธานี นครศรีธรรมราช นนทบุรี

ผู้อำนวยการเขตสำนักงาน กศน.เขตธนบุรี เขตพระโขนง เขตปทุมวัน อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบางละมุง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองยะลา อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามพราน และยังอาจมีแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกสองสามราย

นายอรรถ แสงจิตต์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการลูกเสือโลก นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ นายประเสริฐ จิรคูณสมบัติ นายปรีชา ภูพิพัฒน์ผล นายชนะโชติ กิมเสวตร์ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ นายการย์สิริ ธนพงค์สินถาวร นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ นายคมพัฒน์ งามสงวน นายอนันต์ พูลพาณิชย์

กรรมการและเหรัญญิก พันตำรวจเอกพิเศษ หญิง สมพร พูลเกษม กรรมการและเลขานุการ นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายอดุลย์รัตน์ นิ่มเจริญ นางสาวมณีรัตน์ ตรัยศรัณย์วงศ์ นางสาวนันทยา เกกินะ นางสาวสมพร รุจิกมลพงศ์ นางสาวอรุณรัศมี พุ่มไพศาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ซิโก้’นำนักเตะไอ้หนูไทยโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายองค์ราชันบุกอัด ‘ฟอเรสต์’ ถึงถิ่น 5-0
บทความถัดไปบอร์ดไฟเขียวต่อสัญญา ‘โมโตจีพี’ 5ปี ‘บิ๊กป้อม’ ชื่นชม กกท. ทำงานมีคุณธรรม-โปร่งใส