คอลัมน์ โลกสองวัย : MDRT รายการหาเงินให้โรงพยาบาล

พุทธศักราช 2562 ใกล้สิ้นสุดลงในอีก 7 สัปดาห์กับ 3 วัน หรือ 52 วัน เดือนพฤศจิกายน 3 สัปดาห์เท่ากับ 21 วัน

เดือนธันวาคม 4 สัปดาห์ 28 วันกับ 3 วัน รวม 31 วันเต็ม ถึงวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2562 รัฐบาลใจดีเพิ่มวันหยุด 30 ธันวาคมให้อีก 1 วัน ส่งท้ายปีเก่าปีนี้จึงได้หยุด 4 วัน บวกวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 รวมเป็น 5 วัน

ห้วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เราคนไทยมักทำบุญบริจาคทรัพย์ต้อนรับปีใหม่ ทุกวันนี้การหาทรัพย์มาบริจาคทำกันหลายช่องทาง ปัจจุบันเริ่มหาทุนทรัพย์บริจาคให้โรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเหตุว่า การจัดสร้างโรงพยาบาลแผ่ขยายออกไปในพื้นมีประชากรเพิ่มขึ้น มีศูนย์พยาบาลเกิดขึ้นอีกไม่น้อย

การจัดสร้างโรงพยาบาล รัฐบาลเป็นผู้จัดสร้างเนื่องจากต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก ต้องจัดตั้งงบประมาณเป็นรายปี ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ทุกแห่งทุกที่พร้อมกัน

ที่สำคัญ จัดสร้างโรงพยาบาลไม่ว่าขนาดไหนเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่ขาดแคลนคืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กขนาดใหญ่ ขนาดสถานพยาบาลตำบลถึงศูนย์การแพทย์ระดับภาค

นอกจากการจัดเดินวิ่งการกุศลแล้ว ยังมีการจัดปัจจัยหาเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบให้ความรู้ทางวิชาการ

กลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง ใช้ความรู้ทางวิชาการการประกันภัยให้ความรู้ทางด้านนี้ปีละ 4 ครั้ง หรือ 3 เดือนต่อครั้ง เป็นการจัดบรรยายทางวิชาการนำโดย บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช แห่งบริษัทประกันชีวิต AIA

รายการจัดเริ่มจัดตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงครั้งสุดท้ายวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้รับเงินบริจาค 300,000 บาท รวม 12 ครั้ง ได้รับเงินมาแล้วทั้งสิ้น 3,460,186 บาท

ครั้งหลังสุดจัดบรรยายวิชาการการกุศล Good start to MDRT 2020 #4/2019

(MDRT เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกากว่า 90 ปีแล้ว ย่อมาจาก Million Dollars Round Table. หมายถึง เงินล้านรอบโต๊ะ-วันหลังจะนำประวัติมาเล่าให้อ่านครับ)

เป้าหมายของการจัดการกุศลเพื่อต้องการบริจาคเงินให้โรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศไทยทุกภาค

งานครั้งหลังที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน ได้รับเงินบริจาคจากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคจากเพื่อนในวงการอุตสาหกรรมประกันภัยทุกค่ายทุกบริษัท 300,000 บาท

ผู้บรรยายประกอบด้วย

บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช วิษณุ พุทธรักษามณี ประภัสรา ราชวัตร์ มรุต ศึกษมัต

นับจากปี 2560 เป็นต้นมา ถึงปีนี้จัดขึ้น 12 ครั้ง

ครั้งแรก มอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้เงิน 170,000 บาท

ครั้งที่ 2 มอบให้โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 11 เมษายน 2560 ได้เงิน 466,500 บาท

ครั้งที่ 3 มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้เงิน 201,686 บาท

ครั้งที่ 4 มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ได้เงิน 345,000 บาท

ครั้งที่ 5 มอบให้โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี วันที่ 18 มกราคม 2561 ได้เงิน 150,000 บาท

ครั้งที่ 6 มอบให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร วันที่ 19 เมษายน 2561 ได้เงิน 240,000 บาท

ครั้งที่ 7 มอบให้โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้เงิน 300,000 บาท

ครั้งที่ 8 มอบให้โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปัตตานี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 300,000 บาท

ครั้งที่ 9 มอบให้โรงพยาบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วันที่ 24 มกราคม 2562 ได้เงิน 300,000 บาท

ครั้งที่ 10 มอบให้โรงพยาบาลจักราช นครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน 2562 ได้เงิน 386,000 บาท

ครั้งที่ 11 มอบให้โรงพยาบาลท่าวังผา น่าน วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้เงิน 300,000 บาท

และครั้งที่ 12 มอบให้โรงพยาบาลบันนังสตา ยะลา วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้เงิน 300,000 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ดิจิลิงก์ เอเชีย’ โซเชียล มีเดียจีน ปูพรมรุกตลาดไทยแนะเทคนิคสร้างแบรนด์-ยอดขายในจีน
บทความถัดไป‘ฮาย อาภาพร’ เผยฝันร้ายในชีวิต พ่อซดยาฆ่าหญ้าฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่าขายตัว!!