ชุดนักเรียนนักศึกษา ข้าศึกของพลังสร้างสรรค์

(ที่มา : https://www.facebook.com/Badstudent.th)

พลังสร้างสรรค์ของไทยถูกทำให้ท้อแท้ถดถอยกว่าปกติที่ควรจะเป็น โดยมีต้นตอชุดหนึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิดสร้างสรรค์ถูกห่อหุ้มบีบรัดด้วยชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, ตลอดจนชุดประจำชาติ

ชุดนักเรียนในไทยตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย เป็นวัฒนธรรม “เพิ่งสร้าง” เพื่อครอบงำให้สยบยอมสนองการเมือง “อำนาจนิยม” เมื่อไม่นานมานี้

สุนทรภู่ไม่เคยแต่งชุดนักเรียน จึงมีพลังสร้างสรรค์ชนิด “ระเบิดเถิดเทิง” ดังเป็นที่รู้ทั่วกัน ทั้งๆ สุนทรภู่มีเชื้อสายเจ้าขุนมูลนายเป็น “ลูกผู้ดีวังหลัง” เริ่มเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ต้นจนจบในสำนัก “ผู้ดี” วัดชีปะขาว (ปัจจุบันคือวัดศรีสุดารามในคลองบางกอกน้อย กรุงเทพฯ) ไม่เคยมีชุดนักเรียน เพราะไม่มีกฎระเบียบต้องแต่งชุดนักเรียนไปเรียน (ไม่พบหลักฐานบอกในโคลงกลอนนิราศทุกเรื่องของท่าน) ความคิดสร้างสรรค์ไม่ถูกห่อหุ้มบีบรัดด้วยชุดนักเรียนและกฎระเบียบหยุมหยิมรุงรัง

ดังนั้นจึงไม่จริงตามที่ครูบาอาจารย์และผู้บริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการจำนวนหนึ่ง บอกว่าชุดนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายปฏิบัติสืบกันมานับร้อยปีมาแล้ว “ถือว่าเป็น

ไทยโดยสมบูรณ์ที่สืบทอดกันมายาวนาน” (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หน้า 5)

“วัฒนธรรมไทย” ที่อ้างนั้นเป็นสิ่งที่บรรดาเจ้าขุนมูลนายชนชั้นนำเสกสรรปั้นแต่งขึ้นใหม่ไม่นานมานี้ เพื่อกล่อมเกลาและครอบงำให้ยอมจำนนแล้วกดทับความคิดสร้างสรรค์ จึงไม่ควร “สืบทอด” ต่อไปอีกให้เป็นปฏิปักษ์และอุปสรรคพลัง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon