ครึ่งศตวรรษแห่งความภูมิใจ ‘วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ’

น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เมื่อปี 2512 สภาวะ ขาดแคลนพยาบาล เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ทำให้ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น โดยก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับทราบและเข้าใจ จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไข นำมาสู่การจัดตั้ง โรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย สังกัดกองแพทย์ กรมตำรวจ พร้อมเปิดรับนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกในปีเดียวกัน

ต่อมา ปี 2514 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารโรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย ความสูง 7 ชั้น ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2515 จากนั้นในปี 2522 โรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (เทียบเท่ากองบังคับการ) โดยรวมโรงเรียนพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลสนาม และหลักสูตรอบรมสายการแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจมีดอกไม้ประจำสถาบันคือ ชวนชม ด้วยสีสันสดใส และมีความอดทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้ง เสมือนดั่งพยาบาลตำรวจที่มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกระด้าง แม้พบอุปสรรคมากมายก็สามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยดี

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ กาลเวลาผ่านมาครึ่งศตวรรษ ได้สะท้อนถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจที่ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้ด้วยปัจจัยสำคัญคือ ผู้บริหารทุกระดับทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานแพทย์ใหญ่ หรือโรงพยาบาลตำรวจในปัจจุบัน ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสังกัด นักศึกษาพยาบาลตำรวจ และผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร

การันตีความสำเร็จและความภาคภูมิใจในสถาบันด้วยการเป็นท็อป 5 ของประเทศที่นักศึกษาพยาบาลสามารถสอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลของสภาพยาบาลได้

พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม

พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และในฐานะศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ 16 ร่วมชื่นชมศิษย์ปัจจุบันว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลของสภาพยาบาล และในฐานะที่เป็นศิษย์ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจจึงมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันของเรามีผลการสอบอยู่ในอันดับท็อป 5 ของประเทศ และในปี 2562 นี้ยังเป็นโอกาสดีที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้ครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสถาบัน เพื่อระลึกถึงองค์กรที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

“สถาบันแห่งการศึกษาแห่งนี้ให้ทั้งความรู้ด้านวิชาการ และการอบรมแบบแผนการใช้ชีวิตจริงในวิชาชีพของการพยาบาล อีกทั้งยังได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วสถาบันชวนชมที่มีพี่และน้องอยู่ร่วมในหอพัก ได้รับการฝึกฝนทั้งเรื่องการพัฒนาความคิด ความสามารถ และการปฏิบัติการพยาบาลต่อข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป กล่าวได้ว่า สถาบันแห่งนี้เป็นบ้านที่ฟูมฟักและสร้างให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ

“ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นตำรวจในฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ทั้งในหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.) กองการต่างประเทศ (ตท.) ได้รับความชื่นชม เชื่อมั่น และไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาจนได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษา สบ 10 ยิ่งทำให้สำนึกในบุญคุณและความรักที่มีต่อสถาบันและคณาจารย์ผู้สอนที่ท่านได้ปลูกฝังกล่อมเกลาให้สามารถเติบโตเป็นคนที่ดี มีความสามารถ มีคุณภาพต่อสังคม”

 

ในโอกาสที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง สมพร จึงให้ความมั่นใจว่า จะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการอบรมจากสถาบัน พร้อมด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารมาต่อยอดให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเกิดการพัฒนายิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับ มุ่งหวังสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อสถาบันในการมุ่งมั่นผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลผู้ป่วย ทั้งข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

และในวันที่ 19 กันยายนนี้ ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เวลา 08.00-12.00 น. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรม ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม

งานนี้ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

บทความก่อนหน้านี้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยน้ำท่วมอุบลฯ
บทความถัดไปเครื่องไบโอเมทริกซ์ตรวจจับต่างด้าวหนีคดีคาด่านมุกดาหาร