ทหารเคลียร์ 3 อาจารย์ ม.อุบลฯ เบรกเคลื่อนต้าน ครม.สัญจร คณบดีชี้กดดัน-ละเมิดสิทธิ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 นายฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (มทบ.22) จ.อุบลราชธานี เดินทางมาพบตน น.ส.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ และนายธีระพล อันมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อพูดคุยและสอบถามว่าจะมีนักศึกษาจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้าน หรือเรียกร้องระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หรือไม่“พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม ขอให้ผมในฐานะคณบดีคณะรัฐศาสตร์ คอยตรวจดูว่าจะมีนักศึกษาในคณะทำกิจกรรมต่อต้านนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ถ้าหากมีก็ขอให้ห้ามปรามไม่ให้เคลื่อนไหว เพราะอาจเกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลขอความร่วมมือลงมา จริงๆ ท่านมาตามคำสั่งโดยหลักแล้วคือ ทหารกลัวว่าจะมีการประท้วง หรือชูป้ายต่อต้านท่านนายกหรือรัฐบาลในวันที่มีการประชุม ครม.สัญจร ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่ 24 กรกฎาคม นั่นคือเหตุผลหลักของการพูดคุย ทหารกลัวทั้งนักศึกษา และ อาจารย์จะออกมาเคลื่อนไหว ซึ่งจากการพูดคุยทางทหารก็ได้สอบถามว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนั้น ความหมายการประท้วงโดยบรรยากาศการพูดคุย มีการปฎิบัติเคารพให้เกียรติในระดับหนึ่ง ไม่มีการข่มขู่อะไร แม้ไม่มีการข่มขู่ อะไรต่างๆ แต่การกระทำลักษณะเหล่านี้ ผมมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิอันชอบธรรมขั้นพื้นฐานของประชาชนของบุคคลทั่วไป ในฐานะเป็นคนไทย การที่เจ้าหน้าที่รัฐมาในลักษณะดังกล่าวมองว่าไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน ทหารใช้คำว่าขอความร่วมมือ จริงๆ คือ พยายามกดดันเราให้ควบคุม ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลการประท้วง การชูป้าย อะไรต่างๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว ผมไม่สามารถไปห้ามใครได้ ถ้ายิ่งห้ามก็เหมือนไปกระตุ้นให้คนออกมาเยอะ ซึ่งน่าจะอยู่เฉยๆ หากมีนักศึกษาออกมาคงไม่ถึงขั้นทำลายภาพพจน์รัฐบาล และเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงอย่างที่ทางทหารมอง” นายฐิติพลกล่าว และว่า
การห้ามปรามนักศึกษาไม่ให้เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล คสช.ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร ถือเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งละเมิดสิทธิเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยอีกด้วย เพราะมหาวิทยาลัย ถือเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพในความคิด การพูด และการเขียน มหาวิทยาลัย คือ สถาบันการศึกษาที่ตามหลักแล้วต้องไม่ถูกผู้มีอำนาจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารเข้ามาควบคุมหรือปิดกั้นการแสดงออกของคณาจารย์และนักศึกษาตามหลักสิทธิเสรีภาพในสังคมประชาธิปไตย

บทความก่อนหน้านี้เพลิงพิโรธโหมไหม้บ้านพักคนงานเสียหายเรียบ 30 หลัง
บทความถัดไปคนร้ายยอมมอบตัว หลังยิงหญิงสาวตาย 1 ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่แอลเอ