รองอธิบดีชป.จี้เตรียมพร้อมสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง พระราชดำริ จ.ชัยภูมิ กำชับให้ปชช.รับรู้ มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ติดตามและเร่งรัดการเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยผลักดันโครงการดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้โดยเร็ว โดยมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นเวลา 6 ปี (2562-2567) และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีความจุ 46.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่ ในตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับประชาชนในพื้นที่กว่า 7,000 ครัวเรือน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด อีกทั้งยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดชัยภูมิ

สำหรับการลงพื้นที่ของนายประพิศ นอกจากจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของโครงการฯ แล้ว ยังได้พบกับนายนิคม อบมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ผู้นำชุมชนและประชาชนบางส่วนในพื้นที่ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันโครงการดังกล่าว โดยรองอธิบดีได้สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และกระบวนการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างฯ จากการได้พบปะพูดคุย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ประชาชนต่างรอคอยมาเป็นเวลานาน

ช่วงท้ายของการติดตามการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ รองอธิบดีได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างฯ ทำการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนและการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้จะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้โดยเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สุเทพ’ขอ 3.5 ล้านเสียง หวังได้ 50 ส.ส.ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
บทความถัดไปอย่างนี้ก็ได้เหรอ ‘หนิง ปณิตา’ สุดงง โดนปลอมเฟซไม่พอ พ่อ-แม่ยังโดนแช่งอีก