กกต.เพชรบูรณ์เชิญ 149 ผู้สมัคร ร่วมเลือกตั้งสมานฉันท์ ปฏิญาณหน้าพระ “ไม่ซื้อเสียง”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญผู้สมัคร ส.ส.เพชรบูรณ์ 149 คน จาก 38 พรรคการเมือง เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยากร รองผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(ผอ.กต.)จ.เพชรบูรณ์ นำผู้สมัครและทีมงานกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าองค์พระพุทธมหาธรรมราชาองค์จำลอง, พ่อขุนผาเมือง และ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่าจะหาเสียงโดยความสุจริตยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่น

จากนั้น กกต.เชิญผู้สมัคร ส.ส.ทั้งหมดพร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในข้อกฎหมายและกติกาการเลือกตั้ง
นายไมตรี มีหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นย้ำกับผู้สมัคร เรื่องการจัดทำป้ายและประกาศของผู้สมัคร ตามที่กกต.กำหนด โดยจำนวนป้ายไม่เกิน 2 เท่า และประกาศไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง ในการติดป้ายและประกาศ ขอให้ผู้สมัครและทีมงานทำตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้กำชับให้ผู้สมัครทำความเข้าใจกับทีมงาน เพราะหากกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเหมือนผู้สมัครกระทำเช่นกัน หากถูกลงโทษให้มีการเลือกตั้งใหม่ ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายดำเนินการเลือกตั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่คำนวณแต่ละเขตจะใช้จ่ายประมาณเขตเลือกตั้งละ 25 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้ไทยรักษาชาติ ชี้แจงความเข้าใจคลาดเคลื่อน จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา-พระฉายาลักษณ์
บทความถัดไป“กาม่า” ชี้แข้ง “ช้างศึก U22” ยังมีคุณภาพสูง แม้ต้องแบกอายุลงเล่น