“พะเยา” เสนอชื่อ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ยันเหมาะสม

วันที่ 15 กรกฎาคม นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ และองค์กรทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดมอบรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ให้งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลในส่วนจังหวัดๆ ละ 1 รูป/คน เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นั้น สำหรับ จ.พะเยา ในที่ประชุมระดับจังหวัดได้ทำการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็น ส.ส.เขต 1 พะเยา

นายวุฒิชัย กล่าวต่อไปว่า จากประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้รับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง ด้านสาธารณสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เนื่องด้วยกรรมการระดับจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมด้านคุณความดีที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งสมมานานกว่า 8 ปี ตั้งแต่ก่อนจะได้รับเลือกเป็น ส.ส.พะเยา ซึ่งในที่ประชุมกรรมการระดับจังหวัด ให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลที่รู้คน รู้งาน รู้พื้นที่ ด้านรูปธรรมคือ การสงเคราะห์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ทั้งในและนอกพื้นที่ จ.พะเยา ด้านนามธรรมช่วยเหลือประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้กับทางพระพุทธศาสนาเสมอมา

“ดังนั้นจากคุณสมบัติและสิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้ปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จ.พะเยา จึงเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เหมาะสมกับรับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง” นายวุฒิชัย กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon