อลังการงานชักพระยะลา เรือพระ 58 วัดชายแดนใต้ ร่วมประเพณียิ่งใหญ่ ขบวนแห่รอบเมืองยาวเป็นกิโล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่จ.ยะลา มีการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 เป็นวันแรก ซึ่งเทศบาลนครยะลา โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนเจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีเรือพระจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ สงขลาบางส่วน กว่า 58 ลำ เข้าร่วมสืบสาน”ประเพณีชักพระ” หรือ “ประเพณีลากพระ” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาแต่สมัยพุทธกาล โดยชุมนุมเรือพระพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถ เรือ หรือ ล้อเลื่อน ก่อนพุทธศาสนิกชนร่วมกันแห่แหนชักลากไปถนนหนทาง เพื่อบำเพ็ญกุศล และสมโภชเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นประเพณีที่กระทำหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะขบวนแห่เรือพระรอบเมืองเป็นขบวนยาวเป็นกิโลเมตร

สำหรับงานประเพณีชักพระครั้งนี้ เทศบาลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวยะลาและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ รวมทั้งร่วมกันสานสัมพันธ์อันดี แสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมชุมนุมเรือพระ การประกวดเรือพระ การประกวดขบวนแห่เรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การแข่งขันตีตะโพน การแข่งขันกลองยาว การแข่งขันเต้นบาสโลบ การแข่งขันแทงต้ม การแข่งขันซัดต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงมหรสพพื้นบ้าน และ การแสดงธรรมเทศนาในทุกค่ำคืน

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจาฯเผยแพร่ พรฎ.ถอนสภาพที่ดินดอนเมือง ในกองทัพอากาศ 23 ไร่
บทความถัดไปในหลวง พระราชินี เสด็จฯเปิดศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา